Δευτέρα 28 Απριλίου 2014

Δεν είμαι νέος. Είμαι ενεργός πολίτης!

Η υποψηφιότητα μου για τη θέση του Περιφερειακού Συμβούλου Αιτωλοακαρνανίας ήταν μια απόφαση που βασίζεται στους ισχυρούς δεσμούς που με δένουν με το τόπο μου και το ξεκάθαρο όραμα του Aνδρέα Kαστανιώτη για ανανέωση στην διοίκηση της Περιφέρειάς μας που είναι αναγκαία για να ξεφύγουμε από το παλιό και το φθαρμένο. Ανανέωση που επισφραγίστηκε με τον καλύτερο τρόπο από την επιλογή του Νεκτάριου Φαρμάκης ως υπ. Αντιπεριφερειάρχη Αιτωλοακαρνανίας.