Παρασκευή 28 Μαρτίου 2014

Μαρία Βαρσαμιδάκη - Yποψήφια Δημοτική Σύμβουλος Ζωγράφου


ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΞΑΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΕΤΩΝ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΨΗΦΟ ΣΑΣ


Π ΑΛΕΥΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ 
Ο ΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ 
Λ ΥΝΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
Ι ΣΧΥΡΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ 
Τ ΟΛΜΟΥΜΕ ΣΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 
Ε ΝΩΝΟΜΑΣΤΕ ΙΣΟΤΙΜΑ 
Σ ΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ

Σ ΥΛΛΟΓΙΚΑ 
Ε ΝΤΙΜΑ 

Δ ΡΟΥΜΕ
Ρ ΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΑ
Α ΞΙΟΚΡΑΤΙΚΑ
Σ ΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΑ
Η ΘΙΚΑ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΛΙΡΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΣΑΜΙΔΑΚΗ