Σάββατο 29 Μαρτίου 2014

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΙΑΤΡΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΑΛΛΙΡΗ