Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014

Τα πρώτα βήματα του ΠΕΔΥ-ιού

Αντώνης Μπέζας 
Όσα πρέπει να ξέρουν ιατροί κ ασφαλισμένοι για τις αλλαγές στη Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ
 
Η 19η Μαρτίου είναι η 30η μέρα της διαθεσιμότητας των πρώην ιατρών του ΕΟΠΥΥ και στις 20 Μαρτίου ανοίγουν τα ιατρεία. Το ΠΕΔΥ θα «περπατήσει» δειλά δειλά για πρώτη φορά!
 
Ήδη η συντριπτική πλειοψηφία των μονάδων του ΕΟΠΥΥ έχουν παραδοθεί και έχουν παραληφθεί σύμφωνα με τις εγκυκλίους τις οποίες έχει εκδώσει ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ. Στις 120 βασικές μονάδες, ΝΟΜΥ @ ΤΟΜΥ, Νομαρχιακές Μονάδες Υγείας και Τοπικές Μονάδες Υγείας, έχουμε αυτή τη στιγμή μόνο έξι μονάδες στις οποίες δεν έχουν γίνει οι κανονικές διαδικασίες παράδοσης παραλαβής και αυτές είναι όλες στο λεκανοπέδιο της Αττικής (Βύρωνας, Δάφνη, Νέος Κόσμος, Αργυρούπολη, Πετρούπολη και ο Οίκος Ναύτου στον Πειραιά).

Ως προς την κρίση τώρα που γίνεται, σύμφωνα με τον υφυπουργό Υγείας κ. Αντώνη Μπέζα «δεν υπάρχει περίπτωση ιατρού που να έχει κάνει αίτηση και να μην περάσει στο καινούριο σύστημα εφ' όσον κάνει αίτηση».
 
«Η κρίση έχει να κάνει με την ένταξή στο ΕΣΥ και την κατάταξη στον αντίστοιχο κλάδο του ΕΣΥ. Επιμελητής Β΄, Επιμελητής Α΄ ή Διευθυντής. Άρα όποιος κάνει αίτηση περνάει, εφόσον αποδέχεται το καθεστώς της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, στο πρωτοβάθμιο εθνικό δίκτυο υγείας στο ΠΕΔΥ» διευκρινίζει ο κ. Μπέζας και επαναλαμβάνει με έμφαση «δεν υπάρχει κανείς που από την αξιολόγηση που θα γίνει να φύγει από το ΠΕΔΥ. Όλοι εφόσον κάνουν την αίτηση και αποδεχτούν το καθεστώς περνάνε στο ΠΕΔΥ».
 
Για την αποζημίωση 
 
Όσο αφορά δε ενδεχόμενο αποζημίωσης, ο υφυπουργός διευκρινίζει ότι «δεν τίθεται νομικό θέμα αποζημίωσης, διότι εδώ δεν υπάρχει απόλυση με την διαδικασία που γίνεται ίσως σε άλλες περιπτώσεις. Εδώ δίνεται η δυνατότητα σε όλους να κάνουν την αίτησή τους και να περάσουν στο καινούργιο σύστημα. Αν δεν περνάνε στο καινούργιο σύστημα, είναι επιλογή τους εφόσον δεν αποδέχονται το καθεστώς της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Μόνοι τους επιλέγουν να μην περάσουν στο καινούργιο σύστημα. Εμείς δίνουμε τη δυνατότητα σε όλους να κάνουν την αίτηση».
       
Για την αίτηση
 
Επισημαίνεται πως η αίτηση πρέπει ρητά και κατηγορηματικά να αναφέρει ότι αποδέχονται οι γιατροί διότι επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, αποδέχονται τους όρους του νόμου. Δηλαδή ότι αποδέχονται το καθεστώς της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Εάν δεν το αποδεχτούν αυτό, δεν υφίσταται αίτηση. Δεν αρκεί να κατατεθεί μια αίτηση. Πρέπει η αίτηση να αναγράφει σαφώς ότι αποδέχονται το καθεστώς της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Γι αυτό άλλωστε όταν καταθέσουν μια τέτοια αίτηση, δεν μπορούν να έρθουν εκ των υστέρων και να την αναιρέσουν.
 
Η τοποθέτηση
 
Οι γιατροί που θα κάνουν την αίτησή τους θα τοποθετηθούν στις ίδιες μονάδες στις οποίες εργάζονται μέχρι σήμερα. Στις μονάδες τις Νομαρχιακές, τις Τοπικές μονάδες οι οποίες θα έχουν πλέον μεταφερθεί στις ΔΥΠΕ κάτω από τη διοίκηση διαχείριση της ΔΥΠΕ. Κι αυτό, γιατί όσες θέσεις καταργούνται, τόσες συστήνονται. Εάν θεωρητικά κάνουν όλοι αίτηση και οι γιατροί και το υπόλοιπο προσωπικό, θα περάσουν όλοι. Οι θέσεις αυτές συστήθηκαν με κοινή απόφαση των υπουργών Υγείας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης -στις αντίστοιχες ΔΥΠΕ. Τόσες στην πρώτη ΔΥΠΕ, τόσες στη δεύτερη, τόσες θέσεις στην πρώτη ΔΥΠΕ ιατρικού προσωπικού, τόσες διοικητικού, τόσες παραϊατρικού.
 
Μόνιμοι γιατροί
 
Στόχος του Υπουργείου Υγείας είναι οι θέσεις οι οποίες θα είναι κενές να καλυφθούν με μόνιμους γιατρούς. Οι γιατροί όμως οι οποίοι θα τοποθετηθούν εκεί ως μόνιμοι, θα είναι γιατροί ΕΣΥ με βάση το καινούργιο καθεστώς. Η πρόσληψη μονίμων ιατρών ΕΣΥ δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Θέλει συμβούλια κρίσεως και θέλει σύσταση οργανικών θέσεων.
       
Επικουρικοί για τα κενά
 
Θα ξεκινήσει, λοιπόν, η διαδικασία να συσταθούν εκ νέου οι οργανικές θέσεις των γιατρών που θα προσληφθούν και θα ξεκινήσει μια διαδικασία πρόσληψής τους. Αυτή η διαδικασία όμως όπως γίνεται και στα νοσοκομεία κρατάει μήνες.  Εν τω μεταξύ όμως στο διάστημα αυτό, προκειμένου να λειτουργήσουν τα ιατρεία, θα προσληφθούν άμεσα επικουρικοί ιατροί χωρίς να υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις. Διότι όπως γίνεται και στα νοσοκομεία, οι επικουρικοί γιατροί δεν χρειάζεται να υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις για να τις καλύψουν. Αυτό άλλωστε ορίζει και ο νέος νόμος του ΠΕΔΥ. Άρα άμεσα καλύπτονται τα κενά με επικουρικούς γιατρούς που δεν χρειάζεται να υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις. Και μετά θα ξεκινήσει η διαδικασία επανασύστασης οργανικών θέσεων και προκήρυξης προκειμένου να προσληφθούν μόνιμοι ιατροί στις μονάδες.
 
Ο τρόπος μισθοδοσίας
 
Οι γιατροί οι οποίοι θα περάσουν και όλο το προσωπικό το οποίο θα περάσει στις ΔΥΠΕ, θα πληρώνονται από τις ΔΥΠΕ. Η εκκαθάριση θα γίνεται από τις ΔΥΠΕ. Οι πιστώσεις όμως θα μεταφερθούν από τον ΕΟΠΥΥ στους προϋπολογισμούς των ΔΥΠΕ. Η εκκαθάριση όμως της μισθοδοσίας θα γίνεται από τις ΔΥΠΕ. 
 
Η εκκαθάριση της μισθοδοσίας των γιατρών που είναι στα κέντρα υγείας, θα εξακολουθήσει να γίνεται από τα νοσοκομεία μέχρι τέλος του χρόνου. Εδώ υπάρχει μια διαφορά. Για το προσωπικό, νοσηλευτικό και ιατρικό που έρχεται από τον ΕΟΠΥΥ και πηγαίνει στο ΠΕΔΥ, η εκκαθάριση θα γίνεται από τις ΔΥΠΕ. Για το προσωπικό που είναι στα κέντρα υγείας, νοσηλευτικό, ιατρικό κλπ., και πηγαίνει στο ΠΕΔΥ η εκκαθάριση θα συνεχίζει να γίνεται από τα νοσοκομεία διότι εκεί δεν έχουμε αλλαγή νομικού προσώπου. Ενώ για τις μονάδες υγείας του ΕΟΠΥΥ επειδή έχουμε αλλαγή νομικού προσώπου, υποχρεωτικά η εκκαθάριση πρέπει να γίνεται από το καινούργιο νομικό πρόσωπο από τις ΔΥΠΕ. Είναι διαδικαστικό.
 
Εφεξής πλέον οι ασφαλισμένοι μπορούν να απευθυνθούν στους συμβεβλημένους. Ήδη έχει στείλει ο ΕΟΠΥΥ σε όλους τους δήμους της χώρας λίστες με τους συμβεβλημένους και ξεκινά από τις επόμενες μέρες, ένας τηλεφωνικός αριθμός από τον ΕΟΠΥΥ με προσωπικό του ΕΟΠΥΥ που θα ενημερώνει δωρεάν, χωρίς χρέωση για τους συμβεβλημένους ιατρούς, για το δίκτυο των συμβεβλημένων ιατρών.
       
Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα "Η ΑΞΙΑ", στις 28/2/2014