Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2014

Δήλωση του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά για την απλοποίηση της αδειοδότησης επιχειρήσεων

Η χώρα μας γίνεται πιο φιλική στις επενδύσεις, στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων, στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Σήμερα παρουσιάζουμε μια σημαντική τέτοια αναπτυξιακή μεταρρύθμιση. Μειώνουμε τη γραφειοκρατία και απλοποιούμε τις διαδικασίες ίδρυσης μιας νέας επιχείρησης.