Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2014

Νέο Εθνικό Δίκτυο Υγείας εντός δύο μηνών

Πλήρης επαναλειτουργία των πολυϊατρείων του πρώην ΕΟΠΥΥ, για όλους τους πολίτες και όχι μόνο τους ασφαλισμένους του οργανισμού.
 
Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ
 
Την πλήρη επαναλειτουργία των πολυϊατρείων του πρώην ΕΟΠΥΥ και νυν Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας, το αργότερο σε δύο μήνες από σήμερα, προβλέπει η ηγεσία του υπουργείου Υγείας. Εν συνεχεία, ξεκινά σταδιακά η εφαρμογή του θεσμού του οικογενειακού γιατρού και εκτιμάται ότι σε αρχική φάση θα διοριστούν 1.000 γιατροί που θα αναλάβουν τον ρόλο αυτό. Όπως διευκρινίζει στην «Κ» ο υφυπουργός Υγείας Αντώνης Μπέζας, ο οικογενειακός γιατρός δεν θα είναι στο πρώτο στάδιο η «αποκλειστική πύλη» εισόδου των πολιτών στο σύστημα Υγείας, καθώς θα μπορούν να απευθύνονται σε ειδικούς γιατρούς και νοσοκομεία χωρίς υποχρεωτικά να έχουν λάβει παραπεμπτικό από τον οικογενειακό. Σε όσους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ δεν θελήσουν να υπηρετήσουν στο νέο σύστημα ΠΦΥ, ο κ. Μπέζας απευθύνει μέσω της «Κ» νέο κάλεσμα να συνεχίσουν να μετέχουν στο δημόσιο σύστημα μέσω άλλων μορφών συνεργασίας.

Τα πολυϊατρεία του ΕΟΠΥΥ από τις 25 Νοεμβρίου υπολειτουργούν λόγω
των απεργιών των γιατρών που αντιτίθενται στη διαθεσιμότητα και στο καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, το οποίο θα ισχύσει στο Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ). Μόλις δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας -πιθανότατα έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας- τα πολυϊατρεία κλείνουν εντελώς και ξεκινά αυτόματα η διαθεσιμότητα των περίπου 8.000 γιατρών, του υγειονομικού και διοικητικού προσωπικού των πολυϊατρείων. Αυτά θα ανοίξουν «τυπικά» ξανά σε 15 ημέρες, όταν, σύμφωνα με τον νόμο, λήξει η διαθεσιμότητα του προσωπικού που ανήκει σε ειδικές κατηγορίες (πολύτεκνοι, άτομα με αναπηρία, προσωπικό μονάδων Κεφαλονιάς κ.ά.) και ουσιαστικά σ’ ένα μήνα όταν λήξει η περίοδος διαθεσιμότητας-κινητικότητας του υπόλοιπου προσωπικού. Ωστόσο, από το υπουργείο Υγείας εκτιμάται ότι τα πολυϊατρεία θα είναι πλήρως λειτουργικά σε διάστημα περίπου δύο μηνών, καθώς θα χρειαστεί επιπλέον διάστημα για προσλήψεις επικουρικών γιατρών που θα «αντικαταστήσουν» όσους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ επιλέξουν να μην ακολουθήσουν στο ΠΕΔΥ. Τα πολυϊατρεία, ενταγμένα στο νέο σύστημα, θα παρέχουν υπηρεσίες στο σύνολο των πολιτών και όχι μόνο στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, ενώ, σε επόμενο χρόνο, κάποια από αυτά θα εφημερεύουν.

Υποβολή αιτήσεων
Όπως ανέφερε στην «Κ» ο κ. Μπέζας, ήδη ετοιμάζονται από την
κεντρική υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ οι διαπιστωτικές πράξεις διαθεσιμότητας για το προσωπικό, ενώ είναι έτοιμες προς υπογραφή οι υπουργικές αποφάσεις που απαιτούνται για τη σύσταση οργανικών θέσεων στο νέο σύστημα. Μέσα σε επτά ημέρες από την παραλαβή των διαπιστωτικών πράξεων διαθεσιμότητας, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να κάνουν αίτηση για να ενταχθούν στο νέο σύστημα. Σε περίπτωση που δεν υποβάλουν αίτηση απολύονται αυτοδικαίως. Το ίδιο ισχύει και για όσους, ενώ έχουν κάνει αίτηση, δεν παρουσιαστούν όταν κληθούν να εργαστούν, καθώς και για τους γιατρούς που δεν προσκομίσουν εγκαίρως (όταν κληθούν να αναλάβουν υπηρεσία) βεβαίωση από την εφορία ότι έχουν κλείσει το ιδιωτικό τους ιατρείο, ή έστω αντίγραφο της σχετικής αίτησης.

Η Ομοσπονδία των γιατρών ΕΟΠΥΥ σχεδιάζει ήδη τις νομικές ενέργειες
για την προσβολή των διατάξεων που αφορούν τη διαθεσιμότητα, ενώ αρκετοί σύλλογοι γιατρών συστήνουν στα μέλη τους να κάνουν μαζικά αιτήσεις να ενταχθούν στο ΠΕΔΥ, ανεξαρτήτως της πρόθεσής τους, για να καθυστερήσουν την έξοδό τους από το σύστημα. Για κατευθυντήριες γραμμές συνδικαλιστικών οργάνων που οδηγούν τους γιατρούς σε αδιέξοδο κάνει λόγο ο κ. Μπέζας και καλεί «τους γιατρούς να συνεχίσουν να συμμετέχουν στο δημόσιο σύστημα», διευκρινίζοντας ότι μπορεί να τους δοθεί η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων με τον ΕΟΠΥΥ, ή -όσοι έχουν την κατάλληλη ειδικότητα- να αναλάβουν ρόλο οικογενειακού γιατρού.

Ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού θα εφαρμοστεί αρχικά με την πρόσληψη 1.000 γιατρών, αλλά και με παρεμβάσεις για την καλύτερη κάλυψη των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ (συμβάσεις με ιδιώτες, αλλαγή του συστήματος με τα τηλεφωνικά ραντεβού) στο επόμενο στάδιο υλοποίησης της μεταρρύθμισης. Το επόμενο φθινόπωρο αναμένεται να εξεταστούν και οι συνενώσεις-συγχωνεύσεις μονάδων της ΠΦΥ σε περιπτώσεις που υπάρχει αλληλοκάλυψη.
 
Δημοσιεύθηκε στην «Καθημερινή», 14 Φεβρουαρίου 2014