Δευτέρα 6 Ιανουαρίου 2014

Ο Αντώνης Σαμαράς στον Καθαγιασμό των Υδάτων στο λιμάνι της Καλαμάτας

Αντώνης Σαμαράς: Εύχομαι να λάμπει πάντα, μέσα σε όλους μας, το φως της Πίστης και στο 

Χριστό και στις αξίες μας και στις αρχές μας. Σήμερα ήταν μια ξεχωριστή μέρα που μας δίνει 

ξεχωριστή δύναμη. Να είστε όλοι καλά.