Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2014

«Μελετάται μόνιμος μηχανισμός συμψηφισμού του ΦΠΑ με τις απαιτήσεις προμηθευτών έναντι του Δημοσίου»


Απάντηση στην παρέμβαση Αυγενάκη

Για την υποχρέωση απόδοσης ΦΠΑ σε συναλλαγές με το Δημόσιο, χωρίς να έχει προηγηθεί εξόφληση των σχετικών τιμολογίων, απαντά ο Υπουργός Οικονομικών κ. Ιωάννης Στουρνάρας, σε κοινοβουλευτική παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη και επισημαίνει ότι μελετάται ένας μόνιμος μηχανισμός συμψηφισμού του ΦΠΑ με τις απαιτήσεις προμηθευτών έναντι του Δημοσίου.

Από τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) ο υποκείμενος στον ΦΠΑ υποχρεούται να αποδώσει για κάθε φορολογική περίοδο τον φόρο που προκύπτει αφού αφαιρεθεί από τον φόρο που αναλογεί στις παραδόσεις αγαθών και τις παροχές υπηρεσιών (τιμολόγια πώλησης ή παροχής υπηρεσιών) ο φόρος με τον οποίο επιβαρύνθηκαν οι εισροές του (αγορές κλπ). Τον εν λόγω φόρο αποδίδει στις προθεσμίες που προβλέπονται (20 ημέρες μετά την φορολογική περίοδο). Η υποχρέωση προς απόδοση του παραπάνω φόρου υφίσταται ανεξάρτητα εάν έχουν εξοφληθεί ή όχι τα τιμολόγια που έχει εκδώσει.
 
Όπως επισημαίνεται στο έγγραφο που διαβιβάστηκε στην Βουλή: «με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3943/2011 ορίζεται ότι είναι δυνατός ο συμψηφισμός του χρεωστικού ποσού των δηλώσεων του υποκειμένου με βέβαιες και εκκαθαρισμένες απαιτήσεις του ίδιου από το Δημόσιο (εγκύκλιος Υπ. Οικ. ΠΟΛ 1022/2012).»


Περαιτέρω, όπως αναφέρεται «οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, μελετούν αξιολογώντας κάθε σχετική παράμετρο, την δυνατότητα εξεύρεσης ενός μόνιμου μηχανισμού συμψηφισμού της υποχρέωσης για καταβολή ΦΠΑ από συναλλαγή με το Δημόσιο με την αντίστοιχη απαίτηση των προμηθευτών έναντι του Δημοσίου για το ποσό του ΦΠΑ της εν λόγω συναλλαγής.»