Σάββατο 4 Ιανουαρίου 2014

ΔΗΜΑΡ:Κανένας πολίτης δεν πρέπει να μείνει χωρίς υγειονομική περίθαλψη, ανεξαρτήτως ασφαλιστικής κάλυψης

Ανακοίνωση της ΔΗΜΑΡ για την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη.
Κανένας πολίτης δεν πρέπει να μείνει χωρίς υγειονομική περίθαλψη, ανεξαρτήτως ασφαλιστικής κάλυψης. Αυτό είναι το καθήκον της πολιτείας και δεν επιδέχεται αναβολή,  ιδιαίτερα σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από υψηλή ανεργία  και απίσχναση των εισοδημάτων. Καμιά δημοσιονομική σκοπιμότητα δεν μπορεί να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των πολιτών.