Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2014

Φώτο απο την τελετή ανάληψης της Ελληνικής Προεδρίας της Ε.Ε.