Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2013

Η διαδικασία πληρωμής των Μή ανταποδοτικών Τελών Κυκλοφορίας στη Δ.Ο.Υ. με ένα (1) Ευρώ γιά το 2014.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ ΧΡΟΝΙΑ
  1. H διαδικασία κατάθεσης: Αφού συγκεντρώσουμε τις άδειες κυκλοφορίας που θα πάνε για τα τέλη παίρνουμε το ποσό του ενός (1€) για κάθε άδεια, μετά πάμε στο τμήμα εσόδων και ζητάμε από τον υπάλληλο να μας βγάλει διπλότυπο υπέρ ταμείου παρακαταθηκών και δανείων για τα τέλη κυκλοφορίας με κωδικό 1229 (είναι ο κωδικός χαρτοσήμου) με το συνολικό ποσό π.χ. 65 άδειες Χ 1 ευρώ = 65 ευρώ,(όσες και οι αδειες που έχουμε συγκεντρώσει…)  λέμε στον υπάλληλο να το κόψει στο πρώτο όνομα που βρίσκεται στην λίστα μας με τα εξής στοιχεία: ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ.. θα μας ρωτήσουν «για ποιο όχημα» και θα απαντήσουμε χωρίς αριθμό γιατί είναι για πολλά. (εξάλλου δεν τους αφορά) μας κόβουν το διπλότυπο πάμε ταμείο και καταθέτουμε το ποσό.
    Στη συνέχεια το διπλότυπο είσπραξης επισυνάπτεται στοΟΜΑΔΙΚΟ ΕΞΩΔΙΚΟ το οποίο κατατίθεται μέσω δικαστικού επιμελητή. Βαστάμε όλοι ένα αντίγραφο του διπλότυπου και ένα αντίγραφο του σφραγισμένου εξώδικου, στο όχημα μας για τον έλεγχο (Τροχαία), αφού πρώτα τα κάνουμε ακριβή αντίγραφα σε δικηγόρο κολλώντας επάνω μεγαρόσημο  (ΚΕΑΔ ειδικό ένσημο επικύρωσης) των 2 ευρώ.
  2. Παίρνουμε την "ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ" την εκτυπώνουμε εις διπλούν και την καταθέτουμε για ολα τα αυτοκίνητα με ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ  την πάμε στην εφορία παίρνουμε αρ. πρωτοκόλλου αφήνουμε το ένα εκεί το αντίγραφο και το άλλο το κρατάμε στα αυτοκίνητά μας (φωτοτυπούμε ένα αντίγραφο για κάθε όχημα)!
  3. Φέτος σε συνεργασία με το Ι.Ν.Κ.Α. θα συνεχίσουμε και δικαστικά αυτόν τον αγώνα. Θα καταθέσουμε για το ΙΝΚΑ 10 ευρώ στον Λογαριασμό Alpha Bank 275-002101-063845 (Λεχουρίτης Γιώργος – Φούτζουλας Κων/νος – Κατσιμπήρης Δημήτριος), σαν αιτιολογία βάζουμε το όνομά μας (για την κάθε άδεια ξεχωριστά) θα πάρουμε την απόδειξη και θα την δώσουμε στον υπεύθυνο κάθε περιοχής και τότε συμμετέχουμε στην διαδικασία αυτήν του 1,00 ευρώ! Με αυτόν τον τρόπο θα συνεχίσουμε μαζί με το ΙΝΚΑ δικαστικά ώστε να μην έχουμε πάλι το ίδιο πρόβλημα και του χρόνου!
  4. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6977959479.
ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΑ ΤΡΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ