Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2013

42ο ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «NOVOTEL ATHENES» - ΜΙΧ. ΒΟΔΑ 2-6 - ΑΘΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ - ΔΕΥΤΕΡΑ 2 και ΤΡΙΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

                         ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

09.00 – 09.30:      Προσέλευση συνέδρων.
09.30 – 10.00:      Νομιμοποίηση συνέδρων – Έλεγχος απαρτίας.
10.00 – 10.15:      Εκλογή Προεδρείου.
10.15 – 11.00:      Εισήγηση για το Πρόγραμμα Δράσης.
 11.00 – 11.15:       Πρόταση του Γενικού Συμβουλίου για Διαγραφές Συλλόγων.
11.15 – 12.00:      Ερωτήσεις - Απαντήσεις.                     
12.00 – 14.30:      Τοποθετήσεις συνέδρων για το Πρόγραμμα Δράσης.
14.30 – 17.30:      Διάλειμμα.
17.30 – 20.30:      Τοποθετήσεις για το Πρόγραμμα Δράσης.
             20.30:      ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1ης ΗΜΕΡΑΣ  του 42ου ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ.

ΤΡΙΤΗ 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

09.30 – 13.30:      Τοποθετήσεις συνέδρων για το Πρόγραμμα Δράσης.
13.30 – 14.00:      Κλείσιμο για το Πρόγραμμα Δράσης.
14.00 – 14.15:      Ψηφοφορία για το Πρόγραμμα Δράσης.
14.15 – 15.00:      Έγκριση ψηφισμάτων.

              15.00:       ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 42ου ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ.