Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2013

ΕΣΠΑ 2014 - 2020 Πρόταση Στερεάς Ελλάδας

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ
Το 2014 ειναι μια ανάσα, έφτασε σχεδόν και μαζι και το ξεκινημα του νεου ΕΣΠΑ και για την περιφερεια στερεας . Απο τις μεγαλύτερες προκλήσεις η ικανότητα να διαχειριστούμε γρήγορα, ορθά και αποδοτικά προς όφελος των πολιτών , και οχι ξανα των κεκ , τα χρήματα του κοινωνικού ταμείου. Ελπίζω η προετοιμασία να ειναι η απαιτούμενη και λόγω συνθηκών να εχει τεθεί το ζήτημα πολύ υψηλά στην ατζέντα των αιρετων και οι συνεργείες με τις κοινωνικές δομές και φορεις να έχουν ηδη δρομολογηθεί. Βέβαια , επειδή κανείς δεν χάνει ρωτώντας , καλο ειναι αυτο εγκαίρως και να ερωτηθεί και να απαντηθεί. Απο τα στοιχεια της διαχειριστικής παρουσιάζονται οι στόχοι που θα πρεπει να υπηρετηθουν : ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Η Ø ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Η.1 Πρόσβαση στην απασχόληση για τους αναζητούντες θέση εργασίας και οικονομικά μη ενεργά άτομα (ΕΚΤ) Ø ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Η.2 Ενεργός και υγιής γήρανση (ΕΚΤ) Ø ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Η.3 Ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών (ΕΚΤ)
ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Θ Ø ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Θ.1 Ενεργές πολιτικές ένταξης με στόχο τη βελτίωση των ευκαιριών απασχόλησης (ΕΚΤ) Ø ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Θ.2 Καταπολέμηση των διακρίσεων μεταξύ ανθρώπων(ΕΚΤ) Ø ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Θ.3 Βελτίωση της πρόσβασης σε βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας (ΕΚΤ) Ø ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Θ.4 Προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων (ΕΚΤ) Ø ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Θ.5 Τοπικά αναπτυξιακά προγράμματα (ΕΚΤ) ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ Ι Ø ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Ι.1 Επενδύσεις στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες και τη διά βίου μάθηση (ΕΤΠΑ) Ø ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Ι.2 Μείωση σχολικής διαρροής και προώθηση ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση (ΕΚΤ) Ø ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Ι.3 Βελτίωση της πρόσβασης στη διά βίου μάθηση, αναβάθμιση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού (ΕΚΤ)