Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2013

Οδηγίες για την αγορά καυσόξυλων

Η λιανική πώληση των καυσόξυλων γίνεται πλέον με μονάδα μέτρησης όγκου το κυβικό μέτρο, σύμφωνα με την Αγορανομική Διάταξη με αριθμό 4/2012 (ΦΕΚ Β΄ 3313/12-12-12).Για την ομαλή μετάβαση από τον προηγούμενο τρόπο λιανικής πώλησης στο νέο, συντάχθηκε από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) ένας κατατοπιστικός «Οδηγός για τη διακίνηση των καυσόξυλων», ο οποίος περιέχει χρήσιμες πληροφορίες για τις νέες μονάδες μέτρησης, τους προτεινόμενους τρόπους διάθεσης, τη σημασία της υγρασίας στο καυσόξυλο, καθώς και συμβουλές για την αποθήκευση.
Με βάση το νέο τρόπο πώλησης οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν την υποχρέωση των λιανοπωλητών να διατηρούν και να αναγράφουν άλλη τιμή για τα καυσόξυλα που πωλούνται τακτικά στοιβαγμένα και άλλη τιμή για τα καυσόξυλα που πωλούνται χύδην (που δεν είναι στοιβαγμένα).
Η αντιστοιχία του όγκου των καυσόξυλων σε βάρος διαφέρει ανάλογα με το είδος του ξύλου και ανάλογα με τον αν τα ξύλα είναι τακτικά τοποθετημένα με μία σειρά το ένα πάνω στο άλλο (στοιβαγμένα) ή είναι πρόχειρα βαλμένα μέσα σε ένα πλαίσιο (χύδην).
Ο όγκος των καυσόξυλων υπολογίζεται αν πολλαπλασιαστούν οι τρεις διαστάσεις (μήκος, πλάτος, ύψος) της στοίβας που έχει σχηματιστεί ή του πλαισίου μέσα στο οποίο είναι τοποθετημένα. Επισημαίνεται ότι για να υπολογιστεί ο όγκος των καυσόξυλων που δεν είναι στοιβαγμένα (χύδην) πρέπει υποχρεωτικά να τοποθετηθούν πρόχειρα σε ένα πλαίσιο και να μετρηθεί ο όγκος του πλαισίου.
Όγκος = Μήκος * Πλάτος * Ύψος
Παράδειγμα υπολογισμού χωρητικότητας(όγκου)
Διαστάσεις:
Μήκος: 1 μέτρο
Πλάτος: 1 μέτρο
Ύψος: 1 μέτρο
Χωρητικότητα: 1 κυβικό μέτρο
Όγκος περιεχόμενων καυσόξυλων
1 χωρικό κυβικό μέτρο
Ενδεικτικά παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας βάσει του οποίου γίνεται μία κατά προσέγγιση εκτίμηση του βάρους που αντιστοιχεί σε ένα κυβικό μέτρο καυσόξυλων, μήκους περίπου 33 cm, είτε αυτά είναι στοιβαγμένα είτε δεν είναι στοιβαγμένα (χύδην), ανάλογα και με το είδος του καυσόξυλου, ειδικά για την περίπτωση που η μέση υγρασία είναι 20%. Επισημαίνεται ότι τα προστατευμένα από τη βροχή καυσόξυλα διατηρούν περιεκτικότητα σε υγρασία περίπου 20%.
Είδος καυσόξυλου
Εκτίμηση βάρους σε κιλά που αντιστοιχούν σε ένα (1) κυβικό μέτρο καυσόξυλων μήκους 33cm με υγρασία 20%
Στοιβαγμένα
καυσόξυλα
Καυσόξυλα που δεν έχουν στοιβαχτεί (χύδην)
Οξυά
1 κ.μ. = 453 κιλά
1 κ.μ. = 306 κιλά
Ελιά
1 κ.μ. = 583 κιλά
1 κ.μ. = 394 κιλά
Δρυς
1 κ.μ. = 450 κιλά
1 κ.μ. = 304 κιλά
Πεύκη
1 κ.μ. = 349 κιλά
1 κ.μ. = 215 κιλά
    

Προκειμένου οι καταναλωτές να έχουν μία εκτίμηση της αντιστοιχίας του όγκου σε βάρος, μπορούν να χρησιμοποιούν τον ειδικό πίνακα-μετατροπέα που βοηθά στη μετατροπή ενός συγκεκριμένου όγκου και είδους καυσόξυλων στο αντίστοιχο βάρος και αντίστροφα.
Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή εφιστά την προσοχή των καταναλωτών στα κάτωθι:
 Να κάνουν έρευνα αγοράς όσον αφορά τις τιμές διάθεσης των καυσόξυλων
 Να γνωρίζουν ότι οι λιανοπωλητές καυσόξυλων οφείλουν να αναγράφουν σε εμφανές σημείο στην επιχείρησή τους, ανάλογα με το είδος του ξύλου, την τιμή είτε ανά κυβικό μέτρο στοιβαγμένων ξύλων είτε ανά κυβικό μέτρο ξύλων που δεν είναι στοιβαγμένα
 Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί ως προς την αντιστοιχία κιλού/κυβικού μέτρου και να χρησιμοποιούν για μία κατά προσέγγιση εκτίμηση τον πίνακα-μετατροπέα
 Όταν αγοράζουν καυσόξυλα να ελέγχουν σε κάθε περίπτωση ότι τα ξύλα είναι στοιβαγμένα με τα μικρότερα δυνατά κενά μεταξύ τους
 Να γνωρίζουν ότι οι λιανοπωλητές οφείλουν να διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό μέτρησης μήκους (μετροταινίες), για τη μέτρηση των διαστάσεων των πλαισίων και τον υπολογισμό του όγκου τους.
 Να γνωρίζουν ότι οι λιανοπωλητές υποχρεούνται να διαφυλάσσουν τα καυσόξυλα προστατευμένα από δυσμενείς καιρικές συνθήκες ώστε να μην αλλοιώνονται τα χαρακτηριστικά τους και να διατηρούν χωριστούς σωρούς ξύλων ώστε να μην αναμειγνύονται τα είδη διαφορετικής χώρας προέλευσης, ποιότητας και τιμής
 Όταν αγοράζουν μεγάλη ποσότητα ξύλων να επιβεβαιώνουν ότι στην τελική τιμή πώλησης συμπεριλαμβάνεται και το κόστος των μεταφορικών
 Να ζητούν πάντοτε απόδειξη (τα καυσόξυλα εμπίπτουν στο καθεστώς μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13%) κατά την αγορά και πριν την πληρωμή των καυσόξυλων και να γνωρίζουν ότι βάσει του άρθρου 1 της Αγορανομικής διάταξης 4/2012 (ΦΕΚ Β΄3313/12-12-2012) δεν έχουν υποχρέωση να πληρώσουν εάν δεν λάβουν το νόμιμο παραστατικό.
Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή συνιστά στους καταναλωτές που εντοπίζουν περιπτώσεις στις οποίες δεν τηρούνται οι παραπάνω υποχρεώσεις από τους λιανοπωλητές να τις καταγγέλλουν καλώντας στη Γραμμή Καταναλωτή 1520 τις εργάσιμες ημέρες από τις 9π.μ μέχρι τις 3μ.μ και όλο το 24ωρο μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή (www.efpolis.gr) και του αριθμού φαξ 210 3843549.
enkavolou.gr