Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2013

Ο χρόνος τελειώνει και για τις βιώσιμες ΜμΕ ενώ τα -συμβατικά και μη- μέσα ρευστότητας βρίσκονται σε αδράνεια

Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης: κ. Κωστή Χατζηδάκη
Θέμα: Ο χρόνος τελειώνει και για τις βιώσιμες ΜμΕ ενώ τα -συμβατικά και μη- μέσα ρευστότητας βρίσκονται σε αδράνεια

Ο χρόνος τελειώνει και για τις βιώσιμες ΜμΕ από έλλειψη ρευστότητας ενώ:
Πρώτο, τα Υπουργεία Οικονομικών και Ανάπτυξης καθώς και η Τράπεζα της Ελλάδος, παρά τις συνεχείς κοινοβουλευτικές παροτρύνσεις μας, δεν φαίνεται να έδειξαν ιδιαίτερο ζήλο ώστε να τεθεί στα ευρωπαϊκά όργανα το ζήτημα της εισαγωγής μη συμβατικών μέτρων ενίσχυσης της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της ΕΚΤ και της ΕΤΕπ (τιτλοποιήσεις νέας γενιάς των δανείων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με την εγγύηση των Κεντρικών Τραπεζών, χαλάρωση των κριτηρίων για φθηνό δανεισμό των τραπεζών από την ΕΚΤ αποκλειστικά για τα δάνεια στις ΜμΕ, απευθείας αγορά περιουσιακών στοιχείων τραπεζών από τις Κεντρικές Τράπεζες, υιοθέτηση σχημάτων χρηματοδότησης όπως το funding for lending που εισήγαγε η Τράπεζα της Αγγλίας).


Δεύτερο, το Υπουργείο Ανάπτυξης καθυστερεί να ανταποκριθεί και στις επείγουσες προτάσεις της ομάδας εργασίας των κοινωνικών εταίρων για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων συμβατικών μέσων όπως οι πόροι του ΕΣΠΑ και τα υφιστάμενα ευρωπαϊκά προγράμματα. Η ομάδα εργασίας (συνδικαλιστικοί φορείς των ΜμΕ, στελέχη των τραπεζών, της ΕΤΕπ και του ΕΤΕΑΝ) έπειτα από οκτώ συνεδριάσεις κατέληξε σε προτάσεις που αφορούν στον περιορισμό των πολυεπίπεδων γραφειοκρατικών δομών του ΕΣΠΑ, στην ευέλικτη γεωγραφική ανακατανομή των χρηματοδοτικών μέσων, στην αναπροσαρμογή προς τα πάνω των αξιών που παρέχονται ως εγγυήσεις, στην διεύρυνση των μέσων παροχής κεφαλαίων κίνησης και στην επαναστοχοθέτηση της αναπτυξιακής πολιτικής με τις προτεραιότητες του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020.
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
-Θα εντάξει την παροχή ρευστότητας -με συμβατικά και μη συμβατικά μέσα- στις ανάγκες ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου (συγχωνεύσεις ΜμΕ, μείωση κόστους παραγωγής, τεχνολογική αναβάθμιση, υποκατάσταση εισαγωγών, εξαγωγές);

-Προτίθεται η Κυβέρνηση, σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος, να συντονιστεί με άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις στο κοινό αίτημα απέναντι στα ευρωπαϊκά όργανα για την εισαγωγή ευρείας κλίμακας μη συμβατικών νομισματικών παρεμβάσεων μέσω της ΕΚΤ ώστε να περιοριστεί η δραματική έλλειψη ρευστότητας που αντιμετωπίζουν οι ΜμΕ λόγω της πιστωτικής ασφυξίας και της ανεπάρκειας του βασικού επιτοκίου να επηρεασει την πιστωτική επέκταση;
Ο ερωτών Βουλευτής

Δημήτριος Ανδρουλάκης