Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013

Προχωράει η αξιολόγηση Γενικών Διευθυντών στους Δήμους

Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Γιάννης Μιχελάκης υπέγραψε, σήμερα Τετάρτη 30 Οκτωβρίου, απόφαση σύμφωνα με την οποία συγκροτείται, στο Υπουργείο Εσωτερικών, Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο για την επιλογή Γενικών Διευθυντών Δήμων και Συνδέσμων.

Το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο θα γνωμοδοτεί επίσης και για θέματα υπηρεσιακής κατάστασης για τα οποία απαιτείται γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου.

Η θητεία του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του 2014.