Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2013

Σημαντική μείωση των ανταποδοτικών τελών από το Δήμο Αρταίων

Την μείωση των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, αποφάσισε με σχετική πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αρταίων. Ο αντιδήμαρχος οικονομικών κ. Φώτης Γεωργίου εισηγούμενος το θέμα μεταξύ άλλων ανέφερε τα εξής:
«Είχαμε υποσχεθεί και σήμερα κάνουμε πράξη πως αν μας δινόταν η δυνατότητα, θα προχωρούσαμε σε μείωση των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.
Με στόχο λοιπόν, τη μείωση και τον εξορθολογισμό των δημοτικών τελών, ο Δήμος ξεκίνησε μια προσπάθεια να καταγράψει τα τετραγωνικά για τα οποία οι δημότες πληρώνουν τα δημοτικά τέλη. Η καταγραφή αυτή έγινε με τη βοήθεια αεροφωτογραφιών και με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας που επιτρέπει την αναγνώριση των κτηρίων και την μέτρηση με εξαιρετικά μεγάλη ακρίβεια, σε συνδυασμό και με επιτόπιους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στα κτήρια.
Από τη μέτρηση αυτή προέκυψε σημαντική αύξηση των τετραγωνικών μέτρων η οποία έδωσε και στο Δήμο ένα σημαντικό όφελος.
Ενδεικτικά αναφέρουμε πως με την μέτρηση προέκυψε μια αύξηση των τετραγωνικών 30% περίπου στην πόλη της Άρτας και στην Περιφέρεια, κατά μέσο όρο 70% περίπου.
Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι κατά τα προηγούμενα και το τρέχον έτος το σύνολο των ανταποδοτικών τελών, επαρκούσε για την κάλυψη των αναγκών φωτισμού και καθαριότητα. Το κόστος λειτουργίας της υπηρεσίας για το 2014 σε σχέση με το 2013 αυξήθηκε κατά 300.000,00 ευρώ και η αύξηση αυτή είναι εφικτό να καλυφθεί χωρίς καμία αύξηση των τελών.
Επίσης, στόχος του Δήμου, δεν είναι η επιπλέον επιβάρυνση των δημοτών, ιδιαίτερα σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, αλλά η επιβολή ενός ελάχιστου ποσού για την κάλυψη των αναγκών του δήμου για τη διαμόρφωση μιας πόλης καθαρής που πλήρη όλες τις προδιαγραφές των σύγχρονων πόλεων. Με γνώμονα τα παραπάνω, η παρούσα δημοτική αρχή επέλεξε το όφελος αυτό που προέκυψε να το επιστρέψει στους δημότες, εφαρμόζοντας μια μείωση της τάξεως του 20% στα δημοτικά τέλη, χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος εκπτώσεων στις παρεχόμενες υπηρεσίες και δεδομένου ότι ο ανταποδοτικός χαρακτήρας των τελών δεν είναι μόνο η παροχή υπηρεσιών αλλά μπορεί να αποτυπωθεί και ως μείωση τελών όταν αυτή καθίσταται δυνατή. Η μείωση αυτή μάλιστα, είναι περισσότερο επιβεβλημένη από ποτέ σε αυτή την δύσκολη οικονομική συγκυρία και ο Δήμος μας επέλεξε αυτόν τον τρόπο ώστε και οι ανάγκες του δήμου να καλύπτονται και η κατανομή των τελών να είναι πιο δίκαιη για του δημότες και να επιτύχει αυτές τις μειώσεις.
Πιο συγκεκριμένα προτείνουμε τα τέλη να διαμορφωθούν ως εξής:
  • Για τη δημοτική κοινότητα Αρταίων: κατοικίες από 1,48 € σε 1,20 €
                                                            Καταστήματα από 3,28 € σε 2,65 €
  • Για την τ.κ. Κωστακιών:  κατοικίες από 1,00 € σε 0,80 €
      Καταστήματα από 1,30 € σε 1,04 €
  • Για την τ.κ Φανερωμένης : κατοικίες από 0,23 € σε 0,20 €
        Καταστήματα από 0,23 € σε 0,20 €
  • Για λοιπές τ.κ. : κατοικίες από 0,77 € σε 0,65 €
  Καταστήματα από 1,04 € σε 0,83 €

Για τα τέλη άρδευσης-αποστράγγισης τα προβλεπόμενα έσοδα καλύπτουν τη λειτουργία της υπηρεσίας και προτείνουμε να παραμείνουν ως έχουν.

Για τα υπόλοιπα τέλη και δικαιώματα του Δήμου προτείνονται μηδενικές αυξήσεις και για τα περίπτερα μείωση 50,00 € ανά ψυγείο.»