Πέμπτη 29 Αυγούστου 2013

Συμβουλές που πρέπει να γνωρίζουν Φοιτητές και Γονείς για την Ενοικίαση Κατοικίας !

Τα θερμά μου Συγχαρητήρια στους Επιτυχόντες εισακτέους  των  ΑΕΙ και ΤΕΙ.
Πρόκειται για μια μεγάλη , προσωπική τους  νίκη  , ειδικά φέτος ,που σίγουρα υπερέβαλαν εαυτό, με την ανέχεια και τις δυσκολίες, που αντιμετώπισε η Ελληνική Οικογένεια.
Σε όσους δεν κατάφεραν να εισαχθούν , να τους θυμίσω, ότι θα υπάρχουν παρά πολλές ευκαιρίες στην Ζωή τους ,  αρκεί να Υπάρχει θέληση και υπομονή..
Φώτης Αλεξόπουλος
Δημοτικός Σύμβουλος Αγίας Παρασκευής  

Μερικές συμβουλές που πρέπει να  γνωρίζουν Φοιτητές και Γονείς για την Ενοικίαση Κατοικίας !
 
Οι περισσότεροι ενοικιαστές όταν υπογράφουν συμβόλαια για μισθώσεις κατοικίας συνήθως αποδέχονται καταχρηστικούς όρους χωρίς καν να τους διαβάσουν.
Ορθότερο είναι να αναγράφεται ότι ο μισθωτής ευθύνεται μόνο για τις δαπάνες και επισκευές που αφορούν τη χρήση του ακινήτου, ενώ αντιθέτως για επισκευές και δαπάνες που αφορούν πάγια περιουσιακά στοιχεία του ακινήτου (π.χ., υδραυλικά, ηλεκτρικά, ασανσέρ, λέβητας κτλ.) ευθύνεται ο ιδιοκτήτης. Σε κάθε περίπτωση επικίνδυνες είναι διατάξεις που καθιστούν τον μισθωτή απροστάτευτο με φράσεις όπως «παραλαμβάνω ανεπιφύλακτα το μίσθιο», «παραιτούμαι από την άσκηση των δικαιωμάτων μου» κτλ.
Χρήσιμες συμβουλές
1 Οι μισθώσεις κατοικίας έχουν υποχρεωτική ελάχιστη διάρκεια τριών ετών (Ν. 2235/1994 και Ν. 1703/1987). Συνεπώς:
Αν έχετε συμφωνήσει διάρκεια μίσθωσης μικρότερη από τρία έτη, έχετε δικαίωμα να παραμείνετε στο ακίνητο για όλη την τριετία. Αντιστρόφως, αν κατά τη λήξη της μίσθωσης θέλετε να φύγετε, ο ιδιοκτήτης μπορεί να απαιτήσει ως αποζημίωση τα ενοίκια που θα χάσει ως το τέλος της τριετίας. Η μόνη σας «άμυνα» είναι το να αποδείξετε ότι ο ιδιοκτήτης έχει τη δυνατότητα να εκμισθώσει το ακίνητο σε νέο ενοικιαστή και καταχρηστικά επιμένει να ζητάει από εσάς αποζημίωση.
Αν έχετε συμφωνήσει διάρκεια μίσθωσης μεγαλύτερη από τρία έτη, ισχύει η διάρκεια που συμφωνήσατε.
2 Αν το ακίνητο εμφανίζει βλάβες ή ελαττώματα για τα οποία ο ιδιοκτήτης δεν σας ενημέρωσε πριν από την υπογραφή του συμβολαίου, έχετε δικαίωμα:
Να απαιτήσετε την επιδιόρθωση του ελαττώματος με έξοδα του ιδιοκτήτη και ταυτόχρονα τη μείωση (ή και μη καταβολή) του ενοικίου ως το χρονικό σημείο της επισκευής.
Να ζητήσετε αποζημίωση για τα επιπλέον έξοδά σας λόγω του ελαττώματος.
Αν ο ιδιοκτήτης αρνείται να επιδιορθώσει το ελάττωμα μέσα σε εύλογη προθεσμία, έχετε δικαίωμα να λύσετε τη μίσθωση και να ζητήσετε αποζημίωση για όλα τα έξοδά σας εξαιτίας του ελαττώματος.
Δεν έχετε τα παραπάνω δικαιώματα σε περίπτωση που γνωρίζατε εξαρχής τα εν λόγω ελαττώματα ή αν υπογράψατε έγγραφο που ορίζει ότι «παραλαμβάνετε ανεπιφύλακτα το μίσθιο».
3 Αν θέλετε να αφήσετε το ακίνητο πριν από τη λήξη του συμφωνημένου χρόνου πρέπει:
Να τηρήσετε προθεσμία ειδοποίησης τριών μηνών και να επικαλεστείτε έναν «σπουδαίο λόγο» για τη λύση της σύμβασης.
Δεν οφείλετε να τηρήσετε προθεσμία σε περίπτωση σοβαρού ελαττώματος του ακινήτου που ο ιδιοκτήτης αρνείται να επισκευάσει.
Αγία Παρασκευή 29/8/2013
Φώτης Αλεξόπουλος
Γραμματέας για Θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΙΝΚΑ /Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος