Τρίτη 27 Αυγούστου 2013

«Πρέπει όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας - Είναι επιβεβλημένο να μιλήσουμε για ένα κούρεμα του ελληνικού δημοσίου χρέους»

«Είναι επιβεβλημένο να μιλήσουμε για ένα κούρεμα του ελληνικού δημοσίου χρέους» - «Ο ελληνικός λαός υπομένει την εφαρμογή ενός σκληρού προγράμματος που επιβάλλεται να διορθωθεί και σε αυτή την προσπάθεια θέλουμε συμμάχους με λογική και όχι με συναίσθημα»

Τοποθέτηση του Προέδρου της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου κ. Λευτέρη Αυγενάκη σε αντιπροσωπεία Ευρωβουλευτών όλων των κομμάτων των κρατών μελών:
                                                            
«Με την ευκαιρία της συζήτησης επί των πρόσφατων νομοθετικών προτάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  θα ήθελα να επισημάνω τη σημασία της Ενιαίας Αγοράς για την αντιμετώπιση της ύφεσης στην ευρωπαϊκή αγορά. Η Ενιαία Αγορά αποτελεί το σημαντικότερο μέσο της Ε. Ένωσης για την αντιμετώπιση της τρέχουσας οικονομικής κρίσης και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κοινωνικής ευημερίας. Είκοσι έτη μετά τη δημιουργία της, η Ενιαία Αγορά παραμένει το μεγαλύτερο επίτευγμα της  Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως σημαντικό της δυναμικό παραμένει ανεκμετάλλευτο.
 
Για τους ανωτέρω λόγους αλλά και εξ αιτίας της χρηματοοικονομικής κρίσης, κρίθηκε αναγκαία η ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς με τη διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού πλαισίου, αυτού της Πράξης Ενιαίας Αγοράς (Single Market Act I), η οποία περιλαμβάνει σαφείς στόχους, πολιτικές και μέτρα και αποσκοπεί τόσο στην ανάδειξη της Ενιαίας Αγοράς σε μια κοινωνική οικονομία της αγοράς με υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας' όσο και στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020.»

Βασική επιδίωξη της Ελληνικής Προεδρίας το α΄ εξάμηνο του 2014  θα πρέπει να αποτελέσει η συνέχιση και προώθηση των διαβουλεύσεων, σχετικά με τις νομοθετικές προτάσεις της Πράξης Ενιαίας Αγοράς ΙΙ. Όσον αφορά την Πράξη Ενιαίας Αγοράς Ι οι νομοθετικές προτάσεις έχουν ολοκληρωθεί ή θα ολοκληρωθούν κατά την τρέχουσα Λιθουανική Προεδρία.

Οι βασικές νομοθετικές προτάσεις της Πράξης Ενιαίας Αγοράς ΙΙ που θα χειριστεί και θα προωθήσει η Ελληνική Προεδρία αφορούν την τέταρτη δέσμη μέτρων για τις σιδηροδρομικές μεταφορές, τη δέσμη γαλάζιας ζώνης, την πρόσβαση σε μακροχρόνιες επενδύσεις, τον εκσυγχρονισμό των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αφερεγγυότητα, την αναθεώρηση της οδηγίας για τις υπηρεσίες πληρωμών και την πρόταση για τις πολυμερείς διατραπεζικές προμήθειες, την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων υψηλών ταχυτήτων, την ηλεκτρονική τιμολόγηση για δημόσιες συμβάσεις και τη δέσμη για την ασφάλεια των πληρωμών.

Κυρίως, σημαντικές διαβουλεύσεις για την Ελληνική Προεδρεία θα πρέπει να αποτελέσουν οι νομοθετικές προτάσεις που παρουσιάζουν σημαντική καθυστέρηση υποβολής εκ μέρους της Επιτροπής.

Στον τομέα της προστασίας του Καταναλωτή προτεραιότητα της Ελληνικής Προεδρίας είναι η διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου προστασίας σε συνδυασμό με την ενίσχυση της εύρυθμης λειτουργίας της ενιαίας αγοράς.

Επιπλέον η Ελληνική Προεδρεία θα διαχειριστεί την νομοθετική πρόταση σχετικά με τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά

και αφορά στην παροχή δυνατότητας ευκολότερης σύγκρισης των εξόδων που επιβάλλονται από τις τράπεζες για λογαριασμούς πληρωμών και από άλλους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών στην ΕΕ, την αλλαγή με απλή και ταχεία διαδικασία για τους καταναλωτές που επιθυμούν να αλλάξουν λογαριασμό πληρωμών από μία τράπεζα σε μία άλλη ή πάροχο πληρωμών και την δυνατότητα στους καταναλωτές να ανοίξουν λογαριασμό χωρίς να είναι κάτοικοι της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο πάροχος των υπηρεσιών πληρωμών. Τέλος, η Ελληνική Προεδρεία θα προωθήσει και την νομοθετική πρόταση για τις οργανωμένες διακοπές και περιηγήσεις, με σκοπό την αναθεώρηση της αναχρονιστικής Οδηγίας της Ε.Ε. του 1990 η οποία χρειάζεται επικαιροποίηση.

Σίγουρα η Ενιαία Αγορά αποτελεί ευκαιρία για την αντιμετώπιση της κρίσης που μαστίζει την Ευρωζώνη και οι νομοθετικές προτάσεις που περιγράψαμε αποτελούν μοχλό ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης της απασχόλησης, διευρύνοντας παράλληλα το δίχτυ προστασίας για τον καταναλωτή.

Τελειώνοντας όμως, επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο σχετικά με την ευρωπαϊκή επικαιρότητα.

 Η οικονομική κρίση δεν είναι προϊόν ελληνικό και αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Είναι αποτέλεσμα λαθών σε διάφορους τομείς δραστηριότητας, τα οποία θα μπορούσαμε να έχουμε αποτρέψει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε εθνικό που οι κυβερνήσεις του παρελθόντος δεν έδειξαν την απαραίτητη συνέπεια.

Λάθη τα οποία καλούμαστε σήμερα να αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί στα πλαίσια της κοινής μας πορείας. Όμως αυτό που προέχει σήμερα δεν είναι να χωριστούμε σε Βορρά και Νότο, ούτε να αρκεστούμε σε ανέξοδες κριτικές, αλλά να ασχοληθούμε υπεύθυνα και κυρίως αλληλέγγυα με τα προβλήματα και τις τραγικές συνέπειες μια κρίσης που χτυπά την πόρτα κάθε ευρωπαίου πολίτη.

Είναι επιβεβλημένο πλέον όλοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και να μιλήσουμε για ένα κούρεμα του ελληνικού δημοσίου χρέους, ώστε ο ελληνικός λαός, να σταθεί όρθιος με υπερηφάνεια και δημιουργικότητα συνεισφέροντας στην εθνική και ευρωπαϊκή  προσπάθεια.

Ο Κρητικός συγγραφέας και λογοτέχνης Νίκος Καζαντζάκης είχε πει: «Σκέψου παγκόσμια, δράσε τοπικά». Η φράση αυτή είναι πιο επίκαιρη από ποτέ, ειδικά στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα όπου καλούμαστε να λαμβάνουμε αποφάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να δρούμε σε εθνικό, διότι δυστυχώς κατά το παρελθόν και για μια μακρά περίοδο οι αποφάσεις λαμβάνονταν με βάση τις ανάγκες του κάθε κράτους - μέλους και όχι του συνόλου των μελών της Ευρωπαϊκής Οικογένειας.

Οι Έλληνες είναι περήφανος λαός. Στηρίζει, παλεύει και υπομένει την εφαρμογή ενός σκληρού προγράμματος που επιβάλλεται να διορθωθεί και σε αυτή την προσπάθεια θέλουμε συμμάχους με λογική και όχι με συναίσθημα.


Χρειαζόμαστε τη φωνή όλο και περισσότερων δίκαιων πολιτικών, δημοκρατικών πολιτικών, πολιτικών που θα σκέφτονται Ευρωπαϊκά και θα πράττουν ανάλογα. Δεν επιθυμούμε να συζητούμε στην Ευρώπη των καταναλωτών, αλλά στην Ευρώπη των πολιτών.»