Πέμπτη 22 Αυγούστου 2013

Σαμαράς για πλειστηριασμούς:Η πρώτη κατοικία των κοινωνικά αδύναμων πολιτών θα προστατευθεί απολύτως Τελεία και παύλα.

Δήλωση του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη Σαμαρά
 
Η πρώτη κατοικία των κοινωνικά αδύναμων πολιτών και όσων αποδεδειγμένα λόγω της κρίσης δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν τα δάνεια τους, θα προστατευθεί απολύτως.
Αυτό δεν τίθεται υπό διαπραγμάτευση.
Τελεία και παύλα.
Η Κυβέρνηση μελετά ένα πλαίσιο ρυθμίσεων που θα εξασφαλίζει την προστασία των αδυνάτων, δεν θα επιτρέπει καταχρηστικές συμπεριφορές και θα προφυλάσσει τη στεγαστική πίστη προς όφελος όλων των Ελλήνων.