Τρίτη, 16 Ιουλίου 2013

Τι προβλέπει ο νέος Κώδικας Δικηγόρων – Υποχρεωτική η διαμεσολάβηση

 Κωνσταντίνος Τζίκας
δικηγόρος και διαπιστευμένος
διαμεσολαβητής
Σημαντικές και διαρθρωτικές αλλαγές προβλέπονται στο νομοσχέδιο που τίθεται προς ψήφιση εντός των προσεχών ημερών από την ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
Οι νέες αλλαγές που προβλέπονται, οι οποίες αποτελούν μνημονιακή υποχρέωση της Κυβέρνησης, τείνουν να αλλάξουν ουσιαστικά τον ρόλο των δικηγόρων προς την κοινωνία προκειμένου να καταστεί πιο αποτελεσματική η άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος.
Επίκεντρο των αλλαγών στον νέο Δικηγορικό Κώδικα θα είναι, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημερινή της Κυριακής», οι δικηγορικές αμοιβές οι οποίες θα ορίζονται ελεύθερα με γραπτή συμφωνία μεταξύ δικηγόρου και πελάτη και θα αφορούν είτε στο σύνολο για τη διεξαγωγή μιας δίκης είτε για επιμέρους νομικές ενέργειες, δικαστικές ή εξώδικες.
Μόνον στην περίπτωση που δικηγόρος και πελάτης δεν συμφωνούν ή δεν υπάρχει γραπτή συμφωνία μεταξύ τους, θα υπάρχει ένα ελάχιστο ποσό αμοιβής που θα καθορίζεται από το αντικείμενο της δίκης.
Οι νόμιμες αμοιβές θα καθορίζονται με βάση την αξία του αντικειμένου της δίκης ως εξής:
Ειδικότερα, όταν η αξία του αντικειμένου της αγωγής ανέρχεται μέχρι το ποσό των 200.000 ευρώ. η νόμιμη αμοιβή του δικηγόρου θα είναι 2%, όταν η αξία του αντικειμένου της αγωγής ανέρχεται από το ποσό των 200.001 ευρώ μέχρι 750.000 ευρώ θα είναι 1,5%, ενώ όταν η αξία του αντικειμένου της αγωγής ανέρχεται από το ποσό των 12.00.001 ευρώ μέχρι 25.000.000 ευρώ θα είναι 0,5% κλπ.

Δασικό χωριό "Κέδρος"

Καλώς να έρθετε στο δασικό χωριό!
Προβλέπεται επίσης η ελεύθερη ίδρυση δικηγορικών εταιρειών που θα μπορούν να έχουν παραρτήματα σε διάφορα σημεία της ελληνικής επικράτειας, αλλά και στο εξωτερικό. Προϋπόθεση για την σύννομη λειτουργία του υποκαταστήματος είναι ο διορισμός υπευθύνου για το υποκατάστημα εκπροσώπου της εταιρίας, ο οποίος δύναται να είναι είτε εταίρος της εταιρίας είτε συνεργάτης της δικηγόρος που συνδέεται με την Εταιρία με σταθερή σχέση.
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο θα Επιτρέπεται η προβολή, δημοσιοποίηση και προώθηση των τομέων της επαγγελματικής δραστηριότητας δικηγόρου ή δικηγορικής εταιρίας, τόσο εντός της Ελλάδας όσο και στο εξωτερικό, ενώ οι δικηγόροι θα μπορούν να διαθέτουν ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο και να προβάλλουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες με πληρωμένες καταχωρίσεις στα ΜΜΕ. Ωστόσο απαγορεύεται να δίνουν συνεντεύξεις και να δημοσιοποιούν στοιχεία υποθέσεων οι οποίες εκκρεμούν στις δικαστικές αίθουσες.
Επιπροσθέτως θα καταργηθούν για τους απόφοιτους των νομικών σχολών οι εξετάσεις για την άδεια ασκήσεως του δικηγορικού επαγγέλματος στους επιμέρους Δικηγορικούς Συλλόγους, καθόσον προβλέπεται ότι για να γίνει κάποιος δικηγόρος από τούδε και στο εξής θα δίνει πανελλαδικές εξετάσεις οι οποίες θα ελέγχονται από επιτροπή καθηγητών νομικών σχολών από όλη την επικράτεια.
Με το νέο νομοσχέδιο θεσπίζονται αλλαγές και στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη διοικήσεων στους Δικηγορικούς Συλλόγους, ενώ η θητεία των διοικήσεων που θα εκλέγονται, προβλέπεται οτι θα είναι τετραετής, αντί για τριετής που είναι μέχρι σήμερα.
Επίσης αυστηριοποιείται το πλαίσιο των πειθαρχικών ποινών για τους δικηγόρους, καθόσον για αδικήματα που θα υποπέσουν, θα επιβάλλεται προσωρινή παύση έως δύο ετών (6 μήνες είναι τώρα) ενώ θα κινδυνεύουν και με οριστική διαγραφή.
Τέλος, στον νέο Κώδικα Δικηγόρων γίνεται σημαντική πρόβλεψη και για την υποχρεωτικότητα του θεσμού της διαμεσολάβησης σε ορισμένες υποθέσεις καθώς και για το ποιος θα είναι ο ρόλος του δικηγόρου σε αυτές.
Απομένει πλέον στην πράξη να δούμε όλοι μας κατά πόσο και αν θα ευδοκιμήσουν τα νέα μέτρα που προωθεί η Κυβέρνηση αναφορικά με τον νέο Δικηγορικό Κώδικα.

*Ο Κωνσταντίνος Τζίκας είναι δικηγόρος και διαπιστευμένος διαμεσολαβητής