Δευτέρα 27 Μαΐου 2013

Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ Ο.Π.Α.Δ. ΣΤΟ Ι.Κ.Α.-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΞΠΡΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.

Μετά από τις ανακοινώσεις-αντιδράσεις των εργαζομένων του Ο.Π.Α.Δ., των Ομοσπονδιών των ασφαλισμένων στους Ο.Τ.Α. και της Π.Ο.Π.Ο.Κ.Π., η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., με ομόφωνη απόφασή της, επαναβεβαιώνει την αντίθεσή της στη διάλυση του Ο.Π.Α.Δ. και επιμένει στη διατήρηση της αυτόνομης λειτουργίας του και όχι στη συγχώνευσή του με το Ι.Κ.Α., με τις εξής προϋποθέσεις:

§          Τη δημιουργία τριών (3) ακόμη Περιφερειακών Τμημάτων στην Αττική για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.
§          Την ενίσχυση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ο.Π.Α.Δ. με 20-25 υπαλλήλους,
§          Τη συνδρομή των Κ.Ε.Π. για τη θεώρηση βιβλιαρίων και την απογραφή των συνταξιούχων.
 
Σημειώνουμε ότι ο Ο.Π.Α.Δ. έχει οικονομική αυτοτέλεια, δεν επιχορηγείται και δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Αντίθετα με τη λειτουργία του εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθώς στο 50% της απογραφής των ασφαλισμένων έχουν, ήδη, βρεθεί και αποσυρθεί 40.000 παράνομα βιβλιάρια.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θεωρεί ότι μόνο με τις παραπάνω προτάσεις, θα δοθεί οριστικό τέλος στο πρόβλημα της εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων του Δημοσίου και των Δήμων στην Αττική,  και όχι με την ένταξη του Ο.ΠΑ.Δ. στο Ι.Κ.Α., που θα προσθέσει 1.700.000 ασφαλισμένους στους 5.500.000, των ατελείωτων ουρών ταλαιπωρίας του υποστελεχωμένου Ι.Κ.Α.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί τον Υπουργό Εργασίας να μην προχωρήσει στη συγχώνευση του Ο.Π.Α.Δ. με το Ι.Κ.Α. γιατί διαπιστώνει ότι αυτή έχει ως μοναδικό στόχο την οικειοποίηση των αποθεματικών του Ο.Π.Α.Δ.-Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. των 360 εκατομμυρίων ευρώ και της ακίνητης περιουσίας του.


Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.