Σάββατο 25 Μαΐου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ - Π.Ε. ΑΧΑΙΑΣ - Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ

Την Δευτέρα 20 Μάιου 2013 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εκπροσώπων των τριών Συλλόγων Υπαλλήλων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Περιφερειάρχη κ. Απ. Κατσιφάρα, μετά από πρόσκληση του Περιφερειάρχη. Στην συνάντηση παραβρέθηκε η Εκτελεστική Γραμματέας και υπηρεσιακοί παράγοντες.
Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η αξιολόγηση των δομών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την οποία και οι τρεις Σύλλογοι Υπαλλήλων έχουν εκφράσει με αποφάσεις των Συλλογικών τους Οργάνων την πλήρη αντίθεσή τους ως προς την εθελοντική συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Στην συνάντηση ζητήθηκε από τους εκπροσώπους των εργαζομένων να εκφράσουν άποψη ως προς την μεθοδολογία αξιολόγησης και να καταθέσουν προτάσεις για την αναδιάρθωση των δομών και υπηρεσιών της Περιφέρειας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας παρουσίασε ο Περιφερειάρχης οι υπηρεσίες της Περιφέρειας έχουν υποστεί μείωση της στελέχωσης τους της τάξης του 23 % από την αρχή λειτουργίας ως αιρετής και δεν εξυπηρετούν πλέον την αναπτυξιακή λογική της Περιφέρειας και επομένως χρειάζεται να γίνει αύξηση των θέσεων εργασίας.
Τα παραπάνω έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις μνημονιακές δεσμεύσεις της χώρας και τα δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης (πχ Έθνος, Ημερήσια), όπου δημοσιεύθηκε ότι στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των δομών της και ως εκ τούτου οι υπάλληλοι που θα κριθούν πλεονάζοντες με την εφαρμογή των νέων οργανογραμμάτων θα τεθούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας.
Πάγια άποψη των Συλλόγων των εργαζομένων είναι ότι η αξιολόγηση και αναδιάρθρωση των δομών της Περιφέρειας δεν μπορεί να επιτευχθεί με διαδικασίες εποπτευόμενες και καθοδηγούμενες από το Υπουργείο Εσωτερικών και την TASK FORCE οι οποίοι έχουν ως μοναδικό μπούσουλα την καθυπόταξη των εργαζομένων και τις μαζικές απολύσεις.
Επειδή θεωρούμε απαράδεκτο και επικίνδυνο σε αυτή την κρίσιμη περίοδο να υπάρχουν αντιφατικές και αλληλοαναιρούμενες πληροφορίες που αφορούν το εργασιακό μέλλον των συναδέλφων μας, καλούμε τους συναδέλφους σε αγωνιστική επαγρύπνηση ώστε να μην περάσουν τα σχέδια των τροικανών και των συνεργατών τους. Παράλληλα καλούμε τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας να αποχωρήσει άμεσα από τις διαδικασίες Εθελουσίας Αξιολόγησης που εμπεριέχουν τις δεσμεύσεις του Μνημονίου και να προβεί σε τροποποίηση του οργανογράμματος της ΠΔΕ με γνώμονα την βελτίωση των παρεχόμενων Υπηρεσιών προς τους Πολίτες.

Υπενθυμίζουμε  την πρόταση των συλλόγων για συγκρότηση επιτροπών ανά Γενική Δ/νση, με συμμετοχή Γεν. Δ/ντων, Δ/ντών, εργαζομένων και εκπροσώπων του Συλλόγου.


Τέλος προς διάψευση των δημοσιευμάτων να δώσει στην δημοσιότητα όλα τα στοιχεία από τα ποια προκύπτει τόσο η μείωση του προσωπικού όσο και των Δομών της ΠΔΕ.