Τρίτη 23 Απριλίου 2013

Στο ΤΧΣ η Eurobank – Ορατός ο κίνδυνος της bad bank


Άμεση και πλήρη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank από το ΤΧΣ, κατά 5,8 δισ. ευρώ. Η αναζήτηση του 10% της αύξησης κεφαλαίου από ιδιωτικά κεφάλαια ήταν τεχνικά αδύνατη, δεδομένης της αβεβαιότητας που επικρατεί για τη συγχώνευση με την Εθνική. 
Η διοίκηση της τράπεζας, σεβόμενη τους δυνητικούς επενδυτές καθώς δεν είναι δυνατό να γνωρίζουν αν και με ποιους όρους θα προχωρήσει η συγχώνευση με την Εθνική, αποφάσισε να ζητήσει τώρα την κάλυψη της αύξησης από το ΤΧΣ, και να προχωρήσει σε σχέδιο διατήρησης του ιδιωτικού χαρακτήρα της τράπεζας, εφόσον τελικά ακυρωθεί οριστικά η συγχώνευση.
Οι δυνητικοί επενδυτές της Eurobank δεν ήταν δυνατό να υπολογίσουν την αξία της μετοχής προς την επένδυση, ενώ ταυτόχρονα, η παραδοσιακή βάση μετόχων που στήριζε την τράπεζα εξέλειπε, μετά την ανταλλαγή των μετοχών με την Εθνική Τράπεζα, η οποία είναι πλέον μέτοχος της Eurobank σε ποσοστό 85%.
Με την υπαγωγή στο ΤΧΣ, η Eurobank θα είναι η πρώτη πλήρως ανακεφαλαιοποιημένη από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες και θα έχει διασφαλισμένη την κεφαλαιακή επάρκεια και αυξημένη ρευστότητα. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τους πελάτες και τους καταθέτες. Υπενθυμίζεται ότι η Eurobank έχει κριθεί από το ΤΧΣ και την τρόικα ως τράπεζα με συστημική βαρύτητα για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση της τράπεζας θα επιδιώξει να διεκδικήσει την απόκτηση άλλων μη συστημικών τραπεζών τις επόμενες εβδομάδες, ενώ σχεδιάζει να υποβάλει ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο ώστε να αντλήσει μέσα στο χρόνο επενδυτικά κεφάλαια, ιδιωτικά και θεσμικά, τα οποία θα επιτρέψουν στην τράπεζα να διατηρήσει τον ιδιωτικό της χαρακτήρα.
Από τη στιγμή που η τράπεζα θα είναι πλήρως κεφαλαιοποιημένη, δεν θα υπάρχει το πρόβλημα των αρνητικών κεφαλαίων, δηλαδή η απώλεια μέρους των χρημάτων που επενδύονται στην τράπεζα. Αυτό διευκολύνει την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων ή και στρατηγικού επενδυτή, ενδεχομένως και μέσα στο χρόνο.
Η ανακοίνωση της Eurobank
Το Δ.Σ. της Eurobank συνεδρίασε σήμερα 22 Απριλίου 2013 και εξέτασε τις συνθήκες και τα δεδομένα της προσπάθειας προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων, σε συνεργασία με τους διεθνείς συμβούλους Barclays Bank plc και Deutsche Bank. Το Δ.Σ. αξιολόγησε τις ιδιαιτερότητες του εγχειρήματος αυτού για την Τράπεζα και συγκεκριμένα την αβεβαιότητα της συγχώνευσης ή μη με την Εθνική Τράπεζα και την συνεπαγόμενη αδυναμία αξιολόγησης της επενδυτικής πρότασης καθώς και την απουσία της παραδοσιακής βάσης των δεκάδων χιλιάδων μετόχων της Eurobank, η οποία λόγω της πρόσφατης ανταλλαγής μετοχών υποκαταστάθηκε από τη συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζας κατά περίπου 85% στο μετοχικό της κεφάλαιο. Ακολούθως, το Δ.Σ. προέκρινε την κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου των €5,8 δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, και επομένως, την άμεση και πλήρη ανακεφαλαιοποίησή της, και θα εισηγηθεί σχετικά στη Γενική Συνέλευση της 30ής Απριλίου. Με τον τρόπο αυτό η Eurobank θα καταστεί ήδη από την επόμενη εβδομάδα, η πρώτη πλήρως ανακεφαλαιοποιημένη συστημική τράπεζα.
Με την απόφαση αυτή, η Eurobank αντιμετωπίζει με υπευθυνότητα τους μετόχους και τους δυνητικούς επενδυτές, θέτει τις βάσεις ώστε να αποκαταστήσει τη δυνατότητα χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας και διασφαλίζει την εμπιστοσύνη των πελατών και εργαζομένων της Τράπεζας, καθώς και του συνόλου των πολιτών.
Το Δ.Σ. συζήτησε επίσης τις άμεσες προοπτικές της ανασυγκρότησης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Στο πλαίσιο του ρόλου της ως μιας εκ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, η Eurobank σκοπεύει να συμμετάσχει στη στρατηγική αναδιάταξη του ελληνικού τραπεζικού συστήματος ενσωματώνοντας άλλες μικρότερες μη συστημικές τράπεζες.
Επίσης, εφόσον οι αρμόδιες αρχές αποφασίσουν τελικά τη μη πραγματοποίηση της συγχώνευσης, η Τράπεζα θα υποβάλει, ως οφείλει, ολοκληρωμένο επιχειρησιακό σχέδιο, με στόχο να προσελκύσει ιδιωτικά και θεσμικά κεφάλαια από την Ελλάδα και το εξωτερικό το ταχύτερο δυνατόν, όπως άλλωστε προβλέπει και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Σκοπός θα είναι η περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της Τράπεζας, η προσαρμογή στις ανάγκες και τα νέα δεδομένα της εγχώριας και διεθνούς τραπεζικής αγοράς και η διατήρηση και επαύξηση της εταιρικής αξίας, επ’ ωφελεία της ελληνικής οικονομίας.
Σε όλες τις προσπάθειες αυτές, κυρίαρχο ρόλο θα διαδραματίσει το προσωπικό της Τράπεζας, το οποίο ανέκαθεν υπήρξε ο ισχυρότερος υποστηρικτής των στρατηγικών πρωτοβουλιών της.
Γνώμονας των αποφάσεων που ελήφθησαν είναι, μέσα από τη διατήρηση του ιδιωτικού χαρακτήρα της Eurobank, η ενίσχυση της ικανότητας της Τράπεζας να στηρίζει τα ελληνικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην κρίσιμη τρέχουσα συγκυρία, να διευρύνει την πρόσβασή της στις διεθνείς αγορές και να χρηματοδοτεί την ελληνική οικονομία στην προσπάθεια επιστροφής της σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.