Κυριακή 28 Απριλίου 2013

Ιδρυτικό Συνέδριο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ - Δήλωση του Προέδρου μετά την εκλογή του από το Συνέδριο