Κυριακή 28 Απριλίου 2013

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΑΘΗΝΑ – ΠΟΛΕΙΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ


Η ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΑ ΚΙΚΗ, ΣΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΦΕΡΕ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΑΘΗΝΑ – ΠΟΛΕΙΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
Η Σύμβουλος Κα Ηλέκτρα Κίκη ενημέρωσε το σώμα ότι ενώ υπήρχε κατ΄ ευθείαν λεωφορειακή σύνδεση από Αθήνα-Άγιοι Σαράντα, Αθήνα –Αργυρόκαστρο και Αθήνα-Χιμάρα δυστυχώς σήμερα υπάρχει λεωφορειακή σύνδεση μόνο από Αθήνα για Τίρανα. Η διακοπή αυτή έχει άκρως δυσμενείς επιπτώσεις τόσο στους μόνιμους κατοίκους της Εθνικής

ΚΤΗΜΑ ΛΟΥΤΣΑΡΗ


Φωτογραφία
Ελληνικής Μειονότητας των περιοχών αυτών , οι οποίοι στην πλειοψηφία τους είναι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας και οι οποίοι για λόγους υγείας συχνά επισκέπτονται τα νοσοκομεία των Ιωαννίνων και Φιλιατών, ενώ σήμερα ουσιαστικά τους στερείται το δικαίωμα αυτό, όσο όμως και για τους εδώ μόνιμα εγκατεστημένους Βορειοηπειρώτες που τους στερείται το δικαίωμα να επισκέπτονται τακτικά τους οικείους τους.
Η ταλαιπωρία που υφίστανται μέσω της λεωφορειακής γραμμής Αθήνα Τίρανα είναι πρωτοφανής, με επιπλέον οικονομικό κόστος γι΄ αυτό και με δεδομένη την οικονομική κρίση που βιώνουμε , είναι αναγκασμένοι να περιορίσουν σημαντικά την επικοινωνία με τους οικείους τους. Με δεδομένο ότι σήμερα στους Απόδημους κατοίκους της τρίτης ηλικίας της εθνικής Ελληνικής μειονότητας έχει περικοπεί η σύνταξη ΟΓΑ και η σύνταξη που λαμβάνουν από το Αλβανικό κράτος ανέρχεται σε 50-70 ευρώ μηνιαίως αντιλαμβάνεται κανείς την δυσκολία μετακίνησης των απόμαχων της ζωής, όταν το εισιτήριο για Ελλάδα ανέρχεται σε πενήντα πέντε (55) ευρώ.
Νομίζω ότι πρέπει να διαμαρτυρηθούμε έντονα προς την Κυβέρνηση γι΄ αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση έτσι ώστε με διάβημά της προς την Αλβανική πλευρά να επανέλθουν άμεσα οι προϋπάρχουσες λεωφορειακές γραμμές.
Μετά από διαλογική συζήτηση το διοικητικό συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε να διαμαρτυρηθεί έντονα προς τον Υπουργό Ανάπτυξης , Ανταγωνιστικότητας , Υποδομών , Μεταφορών και Δικτύων και να ζητήσει την παρέμβασή του μέσω της μικτής επιτροπής οδικών μεταφορών Ελλάδος-Αλβανίας , έτσι ώστε τάχιστα να επανέλθουν οι λεωφορειακές γραμμές Αθήνα –Άγιοι Σαράντα, Αθήνα- Αργυρόκαστρο και Αθήνα –Χιμάρα , που θα είναι προς όφελος και των δύο κρατών.
Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται η συνεδρίαση.
Ακριβές απόσπασμα εξαχθέν εκ του βιβλίου πρακτικών Δ. Σ.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Γιώργος Δ. Οικονόμου Γιώργος Αρ. Δόσης