Τρίτη 23 Απριλίου 2013

ΝΕΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ


Την Τρίτη 30 Απριλίου 2013 και ώρα 11.00, σε συγκέντρωση προσωπικού στη Δημοτική Κοινότητα Ν. Πεντέλης, ο Δήμαρχος Δημήτρης Στεργίου – Καψάλης θα επιδώσει σε συγκέντρωση  την απόφαση διορισμού ως τοπικού Αντιδημάρχου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Πεντέλης, στο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αντώνη Καβουρίδη. Θα ευχαριστήσει για την προσφορά του, τον αποχωρούντα Αντιδήμαρχο κ. Θεόδωρο Αποστολόπουλο. Θα  δώσει   διοικητικές εντολές  στο προσωπικό της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Πεντέλης.