Σάββατο 27 Απριλίου 2013

Φτωχότερο κατά 25% το φετινό Πάσχα για καταναλωτές και Επαγγελματίες .Τηλ. Επικ Καταγγελιών
ΙΝΚΑ Νομού Ηλείας 11711
Κιν 6942915786
Οι έμποροι μιλούν ήδη για πτώση του τζίρου που ξεπερνά το 25% σε σχέση με την περσινή χρονιά. Τραγικό φαινόμενο είναι  το γεγονός ότι ακόμα και τα παραδοσιακά δώρα για τα βαφτιστήρια περιορίζονται.
Όμως από την κρίση δεν μένει ανεπηρέαστος ούτε ο οβελίας, αφού οι κρεοπώλες κοιτάζοντας τα... τεφτέρια τους διαπιστώνουν ότι οι παραγγελιές είναι μειωμένες έως και 25%-30% σε σχέση με πέρυσι.
Χωρίς... ανάσταση πωλήσεων κινδυνεύουν να μείνουν οι έμποροι. Η κίνηση στην αγορά παραμένει μειωμένη και το δώρο του Πάσχα που θα καταβληθεί στους εργαζομένους έως τη Μ. Τετάρτη δεν αναμένεται να διοχετευτεί στην αγορά στο σύνολό του. Η πασχαλινή αγορά υπολογίζεται περίπου στο 1 δισ. ευρώ (ένδυση, υπόδηση, παιχνίδια και αγορές στο σούπερ μάρκετ) χωρίς την αγορά των κρεάτων.

Το ΙΝΚΑ Νομού Ηλείας σας εφιστά την προσοχή στα παρακάτω είδη:
   * Κεριά-Λαμπάδες: Η ποιότητα των κεριών ελέγχεται μετά από δειγματοληψία και χημική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχει παρασκευαστεί αποκλειστικά από κερί μέλισσας, γεγονός που σχετίζεται με την τιμή πώλησής του. Προσέχετε ιδιαίτερα τη χρήση κεριών και λαμπάδων.
  * Παιγνίδια: Όλα τα παιχνίδια πρέπει να φέρουν το σήμα «CE» που αποτελεί δήλωση του κατασκευαστή ότι το παιχνίδι είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Επίσης πρέπει να φέρουν το όνομα ή και την εταιρική επωνυμία και το σήμα καθώς και τη Δ/νση του κατασκευαστή ή εντολοδόχου του ή του εισαγωγέα στην αγορά. Έτσι θα μπορέσετε να βρείτε ανταπόκριση, αν έχετε κάποιο παράπονο από το παιχνίδι και να έλθετε σε επαφή με τον κατασκευαστή του για επισκευή, ανταλλακτικά κλπ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισμένα παιχνίδια, λόγω φύσεως ή σχεδιασμού ή υλικών, πρέπει επιπλέον να έχουν προειδοποιητικές οδηγίες για τη χρήση τους. Αυτά που λόγω λειτουργίας ή χαρακτηριστικών προορίζονται για ορισμένες ηλικίες, πρέπει να αναγράφουν την ηλικία για την οποία προορίζονται.
Λίγες Συμβουλές για το πασχαλινό τραπέζι.
Οι συμβουλές του  ΙΝΚΑ Νομού Ηλείας αφορούν στα προϊόντα εκείνα, των οποίων η ζήτηση αναμένεται να αυξηθεί κατακόρυφα όσο πλησιάζουμε προς το Πάσχα, όπως είναι τα διάφορα σφάγια, εγχώρια και εισαγωγής, τα παραπροϊόντα κρέατος (π.χ. εντόσθια), τα αυγά.
   · Βασικό κριτήριο για κάθε αγορά αποτελούν οι συνθήκες υγιεινής του χώρου πώλησης, συντήρησης και έκθεσης προϊόντος (προθήκες - βιτρίνες)
  · Το κρέας πρέπει να προέρχεται από σφάγιο που έχει σφραγίδες υγείας, κατηγορίας και χώρα προέλευσης, γεγονός που δείχνει ότι έχει ελεγχθεί από τις κτηνιατρικές Υπηρεσίες.
 · Η ωοειδής σφραγίδα δηλώνει την σήμανση καταλληλότητας. Η παραλληλόγραμμη δηλώνει την χώρα προέλευσης (Ελλάδα, Βουλγαρία κλπ). Η σφραγίδα κατηγορίας δείχνει το είδος του κρέατος (αμνός, ερίφιο κλπ.)
 · Ο έλεγχος της σφραγίδας στα αμνοερίφια διασφαλίζει την προέλευση του σφάγιου (ντόπιο, εισαγωγής), την ασφάλεια και υγιεινή των συνθηκών σφαγής και την βεβαιότητα ότι το ζώο έχει υποβληθεί στον προβλεπόμενο κτηνιατρικό, υγειονομικό έλεγχο.
 · Στα αμνοερίφια εγχώριας παραγωγής, καθώς και στα σφάγια τα προερχόμενα από Κοινοτικές χώρες, η σφραγίδα καταλληλότητας είναι χρώματος λαμπρού κυανό (Ε133).
   · Στα αμνοερίφια εισαγωγής από τρίτες χώρες, ελληνικής σφαγής, η σφραγίδα έχει χρώμα καστανό (Ε155).
 · Τα σφάγια τα οποία δεν έχουν καθόλου σφραγίδα ή φέρουν σφραγίδες διαφορετικές από τις προβλεπόμενες ή δυσδιάκριτες, είναι απαγορευμένα και δεσμεύονται από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.
   · Η σάρκα του κρέατος πρέπει να είναι σφικτή και ελαφρώς υγρή. Η μυρωδιά να είναι ευχάριστη, χαρακτηριστική του νωπού κρέατος.
  · Τα εντόσθια δεν πρέπει να παρουσιάζουν μεταβολές χρωματισμού, αλλοιώσεις και να μην είναι εκτεθειμένα στο περιβάλλον, σε σκόνες και έντομα.
  · Απαγορεύεται απολύτως η πώληση εντοσθίων που έχουν αποψυχθεί. Επίσης από τα εντόσθια πρέπει να έχει αφαιρεθεί ο σπλήνας.
    · Τα αυγά πρέπει να είναι με κέλυφος χωρίς ρωγμές, καθαρά, στεγνά, απαλλαγμένα από εξωτερικές οσμές και να μην εκτεθειμένα στο φως του ήλιου. Το κάθε αυγό πρέπει να φέρει αριθμό έγκρισης εκτροφής (σφραγίδα).
   · Τα συσκευασμένα αυγά πρέπει να φέρουν αριθμό έγκρισης Ωοσκοπίκου Κέντρου και ημερομηνία κατανάλωσης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 21 ημέρες από την ωοτοκία. Πρέπει να σπάζονται μόνο όταν είναι καθαρά, στεγνά και κατά τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος μόλυνσης.
  · Τα βρασμένα αυγά που διατίθενται στην αγορά, πρέπει να αναγράφουν στην ομαδική συσκευασία: α) Κατηγορία αυγού (Α - Β κλπ), β) Αριθμό Ωοσκοπίκου κέντρου (π.χ. GR-αριθμό), γ) Ημερομηνία ανάλωσης, δ) Οδηγίες για σωστή συντήρηση, ε) Ονοματεπώνυμο ή εμπορικό σήμα του παραγωγού με στοιχεία διεύθυνσης, στ) Επισήμανση ότι «η βαφή δεν είναι τοξική».
                                             ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ
                                                          ΦΩΤΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
                                                   Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης
                                          ΙΝΚΑ/Γενική Ομοσπονδία καταναλωτών Ελλάδος