Σάββατο 27 Απριλίου 2013

Αποκατάσταση Δασικών Οδών Δικτύου Πεντέλης


            α. Το με αρ. πρωτ. 8251/9 Απρ. 2013 έγγραφο του Δήμου Πεντέλης
            β. Το  με αρ. πρωτ. 6962 Φ.702/15/8 Απρ. 2013 έγγραφο του Πυροσβεστικού Σώματος
            γ. Το με αρ. πρωτ. 8607/15 Απρ. 2013 έγγραφο του Δήμου Πεντέλης
            δ. Το με αρ. πρωτ.2134/18 Απρ. 2013 έγγραφο του Υπουργείου Δημ. Τάξης και Προστασίας του Πολίτη- Γεν. Γραμματεία Πολ. Προστασίας.
1.Σας γνωρίζουμε σε συνέχεια και των σχετικών ότι  η  αδιαφορία των αρμόδιων υπηρεσιών στη συντήρηση των δασικών δρόμων στο Πεντελικό που τους έχει καταστήσει στο σύνολό τους  αδιάβατους, εκτιμούμε ότι αγγίζει τα όρια της εγκληματικής αμέλειας.
2.Σας επισημαίνεται  και πάλι ότι άμεσα, χωρίς καμία αντίδραση η πυρκαγιά στο Πεντελικό που τυχόν θα εκραγεί θα μεταφερθεί στο εσωτερικό του οικιστικού ιστού της περιοχής με απρόβλεπτες συνέπειες.
3.Παρακαλούμε για την κινητοποίησή σας ώστε με τη συνδρομή όλων μας να υλοποιηθεί ΑΜΕΣΑ το έργο συντήρησης του δασικού οδικού δικτύου στο Πεντελικό. 
  Ο Δήμαρχος   Δημήτριος  Στεργίου- Καψάλης