Κυριακή 21 Απριλίου 2013

Απεριόριστες δόσεις για χρέη μέχρι 5.000 ευρώ – Νομοσχέδιο “σκούπα” ρυθμίζει τις οφειλές προς το Δημόσιο


- 48 δόσεις για όσους οφείλουν πάνω από 5.000 ευρώ
- Τελευταία ευκαιρία για 2,7 εκ. οφειλέτες να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους
- Δείτε ποιους αφορά η ρύθμιση και όλες τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή
Ανάσα για χιλιάδες νοικοκυριά κι επιχειρήσεις φέρνει το νομοσχέδιο “σκούπα”του υπουργείου Οικονομικών που πολύ σύντομα θα τεθεί προς ψήφιση στη Βουλή. 

Σύμφωνα με το Βήμα της Κυριακής το νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα στους οφειλέτες να τακτοποιήσουν τα χρέη τους προς της Εφορία, τα Ταμεία, τους Δήμους, τις τράπεζες, ακόμη και τη ΔΕΗ.

Προβλέπεται η ρύθμιση των οφειλών σε απεριόριστες δόσεις για όσους χρωστούν ως 5.000 ευρώ και ρύθμιση οφειλών σε 48 δόσεις για επαγγελματίες, εμπόρους, επιχειρήσεις και μεγαλοοφειλέτες.
Η ρύθμιση προβλέπει τα εξής:
- Τα χρέη που μπορούν να υπαχθούν είναι αυτά που είχαν δημιουργηθεί ως 31/12/2012. Καμιά οφειλή που δημιουργήθηκε μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2012 δεν θα μπορεί να υπαχθεί στη ρύθμιση Νέας Αρχής. Θα πρέπει, αν είναι δυνατόν, όλες οι οφειλές να συγκεντρωθούν στην ενιαία ρύθμιση.

- Ο οφειλέτης πρέπει να έχει εξοφλήσει όλες τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις του μετά την 1/1/2013 προτού υπαχθεί στη ρύθμιση.

- Οφειλέτες με χρέη που είχαν συσσωρευθεί πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2012 μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση Νέας Αρχής οποιαδήποτε στιγμή αργότερα, υπό την προϋπόθεση η διάρκεια του διακανονισμού τους να μην εκτείνεται πέραν της 30ής Ιουνίου 2017 και να είναι ενήμεροι στις υποχρεώσεις τους από τον Ιανουάριο του 2013. Η υπαγωγή στις υφιστάμενες ρυθμίσεις θα κλείσει μόλις ανακοινωθεί η νέα ρύθμιση.

- Νέοι οφειλέτες με χρέη που δημιουργήθηκαν μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2012 δεν μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση Νέας Αρχής.

Όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο, με εξαίρεση τα χρέη κάτω των 5.000 ευρώ, πρέπει ο φορολογούμενος να αποδεικνύει την αδυναμία εξόφλησης της οφειλής και ότι δεν θα σταματήσει να πληρώνει τις δόσεις .

Για τον σκοπό αυτόν θα γίνει λεπτομερής προσδιορισμός των περιουσιακών στοιχείων τα οποία έχει στην κατοχή ή στον έλεγχο του ο οφειλέτης. Όσοι έχουν καταδικαστεί για φοροδιαφυγή ερευνώνται για ποινικά φορολογικά αδικήματα ή έχουν παραπεμφθεί στον Εισαγγελέα δεν επιτρέπεται να υπαχθούν. 

Για να υπαχθεί κάποιος στη ρύθμιση πρέπει να έχουν εκπληρωθεί όλες οι υποχρεώσεις υποβολής δηλώσεων τα τελευταία πέντε χρόνια (όχι απαραιτήτως εμπρόθεσμα).

Τέλος, δεν θα επιτρέπεται η υπαγωγή αν τα στοιχεία που υποβάλλονται είναι ατελή ή λανθασμένα, ενώ η προέλευση του χρέους δεν έχει σημασία για την υπαγωγή στον διακανονισμό.

newsit.gr