Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2013

ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Δ. ΚΑΡΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ

Η εταιρεία «ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ» Δ. ΚΑΡΑΛΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ με έδρα το Αγρίνιο, ιδρύθηκε το 2006 και δραστηριοποιείται στον νομό Αιτωλοακαρνανίας με την κατασκευή Δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων, κυρίως ηλεκτρομηχανολογικών, έργων ΔΕΗ, φωτοβολταικων στέγης και φωτοβολταικων πάρκων.
Τα μέλη της εταιρείας είναι ο Δημήτριος Καραλής, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και η Δήμητρα Πασχέντη, Λογίστρια..
Στενά συνεργάζομαι μέλη είναι, ο Σπύρος Λαμπρόπουλος, ο Σωτήρης Νούσιας και ο Σωτήρης Καγκάδης, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί.
Η εταιρεία απασχολεί σαν μόνιμο προσωπικό πέντε (5) ηλεκτροτεχνίτες, τρεις (3) βοηθούς ηλεκτρολόγους, πέντε (5) εργάτες, έναν (1) οδηγό – χειριστή, καθώς και πολλούς άλλους συνεργαζομενους ανά περίπτωση.
Διαθέτει πλήρη ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό για την κατασκευή των έργων καθώς και στόλο φορτηγών οχημάτων, ανυψωτικό καλαθοφόρο όχημα και εκσκαφέα για την εξυπηρέτηση όλων των αναγκών κατασκευών.

περισσότερα....