Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2012

Γιορτή των Ενόπλων Δυνάμεων σήμερα Χρόνια πολλά αισιόδοξα και νικηφόρα στους στρατιωτικούς