Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2012

ΔΗΜΑΡ: Πρέπει σήμερα να εγκριθεί η δόση


Η σημερινή απόφαση του Eurogroup πρέπει να αποδεσμεύσει τη δόση των 31,5 δις και να συνεχίσει το πρόγραμμα καταβολής των δόσεων για τη χρηματοδότηση της χώρας. Πρέπει να σηματοδοτήσει την απομάκρυνση  του κινδύνου μη παραμονής στο ευρώ, αφενός με τη  λήψη μέτρων για τη   δραστική μείωση των επιβαρύνσεων του χρέους και αφετέρου με την πολιτική δέσμευση ότι θα ληφθούν όλα τα  μέτρα που ενδεχομένως χρειαστούν,  ώστε να αποκλειστεί η κρίση εμπιστοσύνης για τη βιωσιμότητα του χρέους.


Ταυτόχρονα επισημαίνουμε ότι η αντιμετώπιση  του χρέους μπορεί να υπάρξει, οικονομικά και κοινωνικά,  αν η δημοσιονομική προσαρμογή συνδεθεί με την ανάπτυξη και με ένα ειδικό πρόγραμμα αναπτυξιακών παρεμβάσεων και επενδύσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.
Η υπέρβαση της ευρωπαϊκής κρίσης απαιτεί την  ανάληψη μεγάλων πρωτοβουλιών  που θα δημιουργήσουν προϋποθέσεις  ουσιαστικής συνανάπτυξης . Η  οικονομική και πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης συνιστά  το δρόμο θετικής προοπτικής για όλα τα κράτη μέλη και για  την Ευρώπη ως σύνολο.