Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ALPHA BANK

Την στιγμή που η Τράπεζα αποκομίζει σημαντικά κέρδη από τους λογαριασμούς μισθοδοσίας των Δημοσίων Υπαλλήλων και των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α., η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της Alpha Bank παρακινεί και προτρέπει την κυβέρνηση στη μαζική απόλυση εργαζομένων στο Δημόσιο Τομέα. 

συνέχεια.......http://pliroforiesota.gr/