Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2012

ΑΦΟΙ ΣΙΟΝΤΗΣ: Ενεργώ....οικοΛΟΓΙΚΑ Προκατασκευασμένες ξύλινες κατοικίες


Διαδραματίζουμε για το μέλλον έναν σημαντικό ρόλο στην οικοδομή των φιλικών προς το περιβάλλον σπιτιών. Ένα συγκεκριμένα κατασκευασμένο προϊόν που ενσωματώνει τα καλύτερα στοιχεία των σημερινών μεθόδων κατασκευής αναιρώντας τα αρνητικά χαρακτηριστικά τους. 
Τα σπίτια είναι εξυπνότερα: Χαρακτηριστικά χτισμένα χρειάζονται 
περισσότερα..............http://www.siontis.gr/Διαδώστε το