Τετάρτη 29 Αυγούστου 2012

Βοηθώντας έναν ηλικιωμένο άνθρωπο στη οδήγηση


Παρούσα Κατάσταση
  • Ο αριθμός των ηλικιωμένων οδηγών αυξάνεται συνεχώς, δημιουργώντας  ποικίλους προβληματισμούς στους συγκοινωνιολόγους αφού μαζί με τον αριθμό αυτό αυξάνονται και οι πιθανότητες πρόκλησης ατυχήματος λόγο του ότι υπάρχει μείωση της οπτικής οξύτητας, μείωση της ικανότητας αντίληψης του οδικού περιβάλλοντος, καθυστέρηση στον χρόνο αντίληψης από τον οδηγό και συνεπώς και στον χρόνο αντίδρασης.
  • Από τα στοιχεία του 2001 της στατιστικής υπηρεσίας της ένωσης των ασφαλιστικών εταιρειών, προκείπτει ότι το 1999 το ποσοστό της ηλικίας των οδηγών άνω των 61 ετών στα αυτοκινητιστηκά ατυχήματα ήταν 11,67% ενώ το 2000 ήταν 13,91% και το 2001 έφτασε το 14,7%.
περισσότερα....................http://www.bardakis.com/nea.htm