Πέμπτη 28 Ιουνίου 2012

Η κατάργηση της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης ακυρώνει μια σημαντική διαρθρωτική αλλαγή στη Βόρεια Ελλάδα

 Δήλωση βουλευτή Σερρών Μάρκου Μπόλαρη

Η αναγγελία της επανίδρυσης του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης με ταυτόχρονη κατάργηση της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης συνιστά οπισθοδρόμηση. Σηματοδοτεί ταυτόχρονα επαναφορά πρακτικών και αντιλήψεων που συνδέονται με το στρεβλό μοντέλο διοίκησης και ανάπτυξης που έφερε τη χώρα στο χείλος της χρεοκοπίας.
Η Επιχειρησιακή Μονάδα Ανάπτυξης ιδρύθηκε για να αποτελέσει μια πρότυπη και ευέλικτη κυβερνητική δομή που, με βάση τις αρχές της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, θα ήταν ο καταλύτης για την προώθηση προηγμένων επενδυτικών σχεδίων στη Βόρεια Ελλάδα. Η ίδρυση της ΕΜΑ ήταν υλοποίηση της προεκλογικής δέσμευσης του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου για να αποκτήσει η Βόρεια Ελλάδα για πρώτη φορά ουσιαστικές αρμοδιότητες σχεδιασμού και εφαρμογής περιφερειακής πολιτικής. Πρόκειται για διαρθρωτική αλλαγή, που εισάγει μια παραδειγματική αντίληψη για τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, αποβλέποντας στην υλοποίηση στοχευμένων αναπτυξιακών δράσεων σε Μακεδονία και Θράκη. Τα οργανωτικά της γνωρίσματα και οι θεμελιώδεις αρχές λειτουργίας της απέβλεπαν στη συγκρότηση μιας υποδειγματικής κυβερνητικής μονάδας, με ένθετα χαρακτηριστικά τη διαφάνεια, τη συνεχή αξιολόγηση, τη λογοδοσία και την αποτελεσματικότητα που εξασφάλιζαν η εφαρμογή αρχών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και σύγχρονων προτύπων διοίκησης. Το εγχείρημα συνάντησε εξ αρχής τις αντιδράσεις της οπισθοφυλακής του συστήματος που ανθίσταται σθεναρά σε κάθε διαρθρωτική αλλαγή. Είχε όμως την ένθερμη αποδοχή της επιχειρηματικής κοινότητας της Βόρειας Ελλάδας που διείδε στη λειτουργία της «ένα εξαιρετικό αναπτυξιακό εργαλείο και έμπρακτη απόδειξη αποκέντρωσης για το σύνολο της επιχειρηματικότητας, της οικονομίας και της κοινωνίας της Βόρειας Ελλάδας. (Επιστολή Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ).

http://pliroforiesota.gr/