Τρίτη 26 Ιουνίου 2012

Σχόλιο του Γραφείου Τύπου για τις ευρωπαϊκές εξελίξεις


Η προσφυγή της Ισπανίας  στον ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης καταδεικνύει τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα της κρίσης, απόρροια της ασκούμενης νεοφιλελεύθερης πολιτικής.
Όσο οι κυρίαρχες δυνάμεις της Ε.Ε. επιμένουν στη λιτότητα και τη δημοσιονομική πειθαρχία,  τόσο θα οξύνεται η κρίση, καταδικάζοντας τους ευρωπαϊκούς λαούς στην εξαθλίωση και απειλώντας την ίδια την ύπαρξη της ΕΕ..
Η ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί να συνεχίζει να ενισχύει, διά της σιωπηρής παρακολούθησης των εξελίξεων και της σημερινής κατάστασης, την αδιέξοδη πολιτική της ΕΕ.
Απαιτείται ριζική αλλαγή της ασκούμενης πολιτικής, με προσανατολισμό στην ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, μέσω της αλλαγής του ρόλου της ΕΚΤ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ευρωπαϊκή ρύθμιση των χρεών που θα βάλει τέλος στην ασυδοσία των αγορών, με ταυτόχρονη αλλαγή της αρχιτεκτονικής του χρηματοπιστωτικού συστήματος.