Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012

συμπεριελήφθησαν στους δικαιούχους της Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης και οι εργαζόμενοι στους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού.


Με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών περί «Ρυθμίσεων για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση-Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» συμπεριελήφθησαν στους δικαιούχους της Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης και οι εργαζόμενοι στους Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού.

Η καταβολή της Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης στους εργαζόμενους των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού που συμμετέχουν ενεργά στην προετοιμασία και τη διεξαγωγή των εκλογών αποτέλεσε βασικό αίτημα της Π.Ο.Ε-Ο.Τ.Α., η οποία είχε προειδοποιήσει την κυβέρνηση και την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών με αποχή από τις επικείμενες εκλογές όποτε και αν αυτές γίνουν.

Ο αγώνας των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και η μαχητική διεκδίκηση του καθ’ όλα δίκαιου αιτήματος τους έπιασαν τόπο. Με την κατάθεση της τροπολογίας αίρεται η άδικη και άνιση μεταχείριση σε βάρος των εργαζομένων των Ο.Τ.Α. Α’ Βαθμού, που εξαιρούνταν της χορήγησης της Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης.


ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.