Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011

Ομιλία Πρωθυπουργού Λουκά Παπαδήμου στο ετήσιο συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού επιμελητηρίου με θέμα «Η ώρα της Ελληνικής Οικονομίας – Ώρα ευθύνης, αποφάσεων και δράσης»


Κύριε Πρόεδρε του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου,
Κύριε Γραμματίδη,
Κύριε Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών,
Κύριοι Πρέσβεις,
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι,
Από το 1932, επί ογδόντα σχεδόν χρόνια, το Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελητήριο προωθεί τη συνεργασία της Ελλάδος και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και, ειδικότερα, την ανάπτυξη των διμερών οικονομικών, εμπορικών και στρατηγικών σχέσεων των δυο χωρών. Σήμερα, οι σχέσεις αυτές είναι καλύτερες από ποτέ. Αυτό είχα την ευκαιρία να επαληθεύσω την περασμένη εβδομάδα, κατά τη συνάντησή μου με τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, κ. Joe Biden, ο οποίος με διαβεβαίωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι, και θα είναι, στο πλευρό της Ελλάδος, στην προσπάθεια για ανόρθωση της οικονομίας της.
Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που συμμετέχω, μετά από αρκετά χρόνια, στο συνέδριο που οργανώνει το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο για την ελληνική οικονομία. Η ετήσια αυτή εκδήλωση έχει αναδειχθεί σε κορυφαίο φόρουμ παρουσίασης θέσεων και ανταλλαγής απόψεων για τις οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Δυστυχώς, αρκετές από τις προκλήσεις οικονομικής πολιτικής που είχαν εντοπισθεί στο παρελθόν δεν έχουν ακόμη πλήρως αντιμετωπιστεί. Παρά τη μεγάλη προσπάθεια που έχει γίνει και τα μέτρα που έχουν ληφθεί, κατά τα τελευταία δύο έτη, παρά τη σημαντική βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών, οι συνθήκες στις αγορές κεφαλαίου εξακολουθούν να είναι δυσμενείς, ενώ η κατάσταση της πραγματικής οικονομίας έχει επιδεινωθεί.
Έχει έλθει πράγματι “η ώρα ευθύνης, αποφάσεων και δράσης”.
Στη σημερινή διεθνή οικονομική συγκυρία, Ελλάδα και Ευρώπη δοκιμάζονται σκληρά. Βαρύτερη είναι η οικονομική κρίση για την Ελλάδα, λόγω των μεγάλων διαρθρωτικών προβλημάτων και των σωρευμένων δημοσιονομικών ελλειμμάτων της χώρας μας. Αλλά και άλλες οικονομίες της Ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένων οικονομιών του πυρήνα της, αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά και δημοσιονομικά προβλήματα. Το διεθνές αυτό περιβάλλον δυσχεραίνει την αντιμετώπιση της κρίσης. Επιβάλει μεγαλύτερες προσπάθειες και απαιτητικότερους στόχους προσαρμογής, σε περιορισμένο χρονικό διάστημα.
Το κρίσιμο και γενικό ερώτημα για την Ευρώπη και την Ελλάδα είναι πόσο αποτελεσματικά και πόσο γρήγορα η ασκούμενη πολιτική θα επιτύχει την αντιμετώπιση της κρίσης και την επάνοδο της οικονομίας σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης. Στην ομιλία μου θα επικεντρωθώ σε τρία συγκεκριμένα ζητήματα:
- Πρώτον, ποιες είναι οι αναμενόμενες συνέπειες για την Ελλάδα των αποφάσεων που ελήφθησαν στην πρόσφατη Ευρωπαϊκή Σύνοδο Κορυφής;
- Δεύτερον, ποιες είναι οι προτεραιότητες και βασικές προκλήσεις οικονομικής πολιτικής της νέας κυβέρνησης συνεργασίας; και
- Τρίτον, με ποιο τρόπο ο επιχειρηματικός τομέας μπορεί να συμβάλει στην ανάκαμψη και ανόρθωση της οικονομίας;
Με τις τελευταίες αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής της 9ης Δεκεμβρίου, η Ευρώπη έκανε ένα σημαντικό βήμα προς την οικοδόμηση μιας συνεκτικότερης Ευρωζώνης, τη διασφάλιση δημοσιονομικής σταθερότητας και την αντιμετώπιση της κρίσης.
Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περιλαμβάνουν δύο δέσμες μέτρων. Η πρώτη δέσμη αποσκοπεί στην ενίσχυση του οικονομικού πυλώνα της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, και στην πιο αποτελεσματική οικονομική διακυβέρνηση στην Ευρωζώνη. Επιδίωξη είναι να δημιουργηθεί ένα πιο συμμετρικό πλαίσιο για την άσκηση πολιτικής που θα διασφαλίσει τη σταθερότητα και αξιοπιστία του ευρώ.
Η δεύτερη δέσμη μέτρων αφορά την αντιμετώπιση της παρούσας δημοσιονομικής κρίσης.
Όσον αφορά την πρώτη δέσμη μέτρων, οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα συντελέσουν καθοριστικά στην αποτροπή μιας νέας δημοσιονομικής κρίσης στο μέλλον με την υιοθέτηση ενός κοινού και αποτελεσματικότερου πλαισίου άσκησης δημοσιονομικής πολιτικής από όλα τα κράτη-μέλη. Το πλαίσιο αυτό θα διασφαλίσει την άσκηση συνετής δημοσιονομικής πολιτικής στην Ελλάδα μακροπρόθεσμα, δηλαδή μετά τη λήξη του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής.
Γενικότερα, με τις πρόσφατες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ενισχύονται οι διαδικασίες παρακολούθησης και εποπτείας της οικονομικής πολιτικής των κρατών-μελών. Η ενίσχυση της οικονομικής διακυβέρνησης θα συμβάλλει στη σύγκλιση των εθνικών οικονομικών πολιτικών. Με αυτό τον τρόπο θα αποτραπεί και η εφαρμογή πολιτικών που έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα. Η διπλή απόκλιση των επιδόσεων της ελληνικής οικονομίας, απόκλιση δημοσιονομική και απόκλιση ανταγωνιστικότητας, ήταν ο καταλυτικός παράγοντας που οδήγησε στην κρίση που βιώνει σήμερα η χώρα μας, και τη συνακόλουθη δυσμενή εξάρτησή της από τον εξωτερικό δανεισμό.
Συνεπώς, η Ευρωζώνη προχωρά προς το μεγαλύτερο συντονισμό οικονομικής πολιτικής των χωρών που μετέχουν σε αυτή και προς μια δημοσιονομική ενοποίηση. Η δημοσιονομική πειθαρχία, που στηρίζεται σε σταθερούς, απλούς και αξιόπιστους κανόνες είναι αναγκαία προϋπόθεση για την ομαλή λειτουργία της Νομισματικής Ένωσης, και απαραίτητο συμπλήρωμα της νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που αποσκοπεί στην σταθερότητα των τιμών.
Η υιοθέτηση ενός «δημοσιονομικού συμβολαίου» που εμπεριέχει ένα ενιαίο και αποτελεσματικό κανόνα ισοσκελισμένων προϋπολογισμών θα είναι ιδιαίτερα επωφελής για χώρες που δεν κατόρθωσαν από μόνες τους να εφαρμόσουν μία συνετή δημοσιονομική πολιτική. Ο κανόνας αυτός, ο οποίος δε θα επιτρέπει το διαρθρωτικό δημοσιονομικό έλλειμμα να υπερβαίνει το 0,5% του ΑΕΠ, θα πρέπει να ενσωματωθεί στην εθνική έννομη τάξη των κρατών-μελών, είτε στο σύνταγμα είτε σε νόμο ισοδύναμης ισχύος. Επιπλέον, ο κανόνας αυτός θα συνοδεύεται από αυτόματο διορθωτικό μηχανισμό που θα ενεργοποιείται προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν αποκλίσεις. Σε μια οικονομία χρόνιων δημοσιονομικών ελλειμμάτων, όπως η ελληνική, ο κανόνας αυτός θα αποτρέψει την επανεμφάνιση των ανεξέλεγκτων ελλειμμάτων που οδήγησαν το ελληνικό κράτος στην υπερχρέωση και στην παρούσα κρίση.
Η Ελλάδα έχει συμφέρον να στηρίξει τη στενότερη οικονομική ενοποίηση της Ευρωζώνης, η οποία είναι αναγκαία για την εύρυθμη λειτουργία της νομισματικής ένωσης. Δεν μπορεί να υπάρξει περαιτέρω οικονομική ενοποίηση χωρίς διασφάλιση της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Η Ελλάδα χαιρετίζει τη δημοσιονομική σύγκλιση, ως ένα ακόμα βήμα της πορείας προς πραγματική οικονομική εμβάθυνση της Ευρωζώνης. Στα επόμενα βήματα αυτής της πορείας προσβλέπουμε σε πολιτικές που θα ενισχύουν την συνοχή στο εσωτερικό της Ευρωζώνης, όπως με την έκδοση κοινού ευρωομολόγου. Το θέμα αυτό θα εξετασθεί σε επόμενη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Η δεύτερη δέσμη μέτρων, όπως προανέφερα, αφορά τη βελτίωση της λειτουργίας των μηχανισμών αντιμετώπισης της κρίσης χρέους και την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στην Ευρωζώνη. Μεταξύ των όσων αποφασίστηκαν, ιδιαίτερα σημαντικά για την αποτελεσματική και ευέλικτη λειτουργία του νέου Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας είναι τα εξής: πρώτον, η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη χρηματοδότηση των κρατών-μελών θα βασίζεται στις αρχές και πρακτικές του ΔΝΤ, και, δεύτερον, σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, οι αποφάσεις θα λαμβάνονται με ειδική πλειοψηφία και όχι με ομοφωνία.
Η ενίσχυση των μηχανισμών αντιμετώπισης της κρίσης εμπεριέχει πλεονεκτήματα για την Ελλάδα. Ειδικότερα, εμπεδώνει το κεκτημένο της συμφωνίας της 26ης Οκτωβρίου, που αποτελεί τη βάση του προγράμματος ευνοϊκής αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους της χώρας μας.
Συμπερασματικά, σημαντικό για την Ελλάδα είναι ότι η Ευρωζώνη πορεύεται συμπαγής, ακέραιη και ενωμένη. Η χώρα μας υποστηρίζει την περαιτέρω ενοποίηση της ΟΝΕ. Η Ελλάδα είναι αναπόσπαστο μέλος στην πρώτη ταχύτητα της Ευρώπης, σε όλα τα βήματα ενοποίησης του ευρώ. Όχι όμως χωρίς υποχρεώσεις. Θα απαιτηθεί η πιστή τήρηση των δεσμεύσεων προς τους εταίρους, η αποτελεσματική εφαρμογή του προϋπολογισμού κι η υλοποίηση του μεσοπρόθεσμου οικονομικού προγράμματος. Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη απαιτεί την εθνική υπευθυνότητα ως προϋπόθεση συμμετοχής στην κοινή πορεία.
Στη δυσμενή αυτή διεθνή και ευρωπαϊκή συγκυρία, η Ελλάδα καλείται να εφαρμόσει τις αναγκαίες οικονομικές και διαρθρωτικές πολιτικές που θα επιτύχουν τη δημοσιονομική εξυγίανση στον ταχύτερο δυνατό χρόνο και θα δημιουργήσουν συνθήκες πρόσφορες για την ανόρθωση και τη μεσο-μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.
Η οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα είναι κυρίως, αλλά όχι μόνο, αποτέλεσμα υπερχρέωσης του δημόσιου τομέα. Είναι επίσης αποτέλεσμα ανισορροπιών που διογκώθηκαν επί σειρά ετών, λόγω και ενός στρεβλού μοντέλου οικονομικής μεγέθυνσης που βασίστηκε στην εσωτερική ζήτηση και κατανάλωση, με αποτέλεσμα τη διόγκωση των εισαγωγών και την αύξηση του εξωτερικού δανεισμού.
Το περασμένο έτος, η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, σε συνδυασμό με τον περιορισμό των τραπεζικών χορηγήσεων και την αύξηση της αβεβαιότητας συνέβαλαν στην υποχώρηση της ιδιωτικής κατανάλωσης. Παράλληλα, η μείωση των ιδιωτικών επενδύσεων και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων επέτειναν τη συρρίκνωση της εσωτερικής ζήτησης.
Ήδη από το 2008, η ελληνική οικονομία βρίσκεται βυθισμένη στην ύφεση, με την ανεργία σε υψηλά επίπεδα. Το 2011 αναμένεται να είναι το χειρότερο έτος της ύφεσης. Η μείωση του ΑΕΠ αναμένεται ότι θα υπερβεί το 5,5%. Η στασιμότητα της ζήτησης στην ευρωπαϊκή και διεθνή οικονομία δυσκολεύει την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας μέσω των εξαγωγών.
Δεν υπάρχει αμφιβολία για τη δυσκολία των συνθηκών που αντιμετωπίζουμε και το μέγεθος των προκλήσεων που έχουμε μπροστά μας. Οι παράγοντες του διεθνούς και ευρωπαϊκού οικονομικού περιβάλλοντος είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικοί. Στασιμότητα προβλέπεται για την ευρωπαϊκή οικονομία το 2012.
Η Ελλάδα βρίσκεται στο βαθύτερο σημείο της ύφεσης. Έχουμε ακόμα πολλή και σκληρή δουλειά μπροστά μας. Έχουμε όμως ήδη διανύσει μεγάλη απόσταση στον ανηφορικό δρόμο προσαρμογής της οικονομίας μας.
Η δημοσιονομική εξυγίανση συνιστά μια επώδυνη εθνική προσπάθεια. Όμως η επιστροφή σε πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα, που είναι ο φιλόδοξος στόχος για το 2012, θα σηματοδοτήσει μια σταδιακή αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία. Κατά τα επόμενα έτη, τα πρωτογενή πλεονάσματα θα πρέπει να αυξηθούν περαιτέρω, ώστε το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ να βαίνει μειούμενο και να προσεγγίσει το 120% το 2020.
Τόσο η δημοσιονομική εξυγίανση όσο και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις είναι αναγκαίες για την βελτίωση του επενδυτικού κλίματος και τη δημιουργία των προϋποθέσεων ανάκαμψης της οικονομίας. Η πρόοδος στους τομείς αυτούς είναι όχι μόνο προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη, αλλά και προϋπόθεση διατηρήσιμης συμμετοχής μας στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ευρώ.
Στο δυσμενές εγχώριο και διεθνές υφεσιακό περιβάλλον, υπάρχουν ορισμένες ενθαρρυντικές ενδείξεις, που δημιουργούν προσδοκίες επιστροφής σε θετικό ρυθμό ανάπτυξης στη διάρκεια του 2013.
Πρώτον, εκτιμάται ότι τα πραγματικά εισοδήματα θα σταθεροποιηθούν, καθώς δεν αναμένονται περαιτέρω μειώσεις των ονομαστικών μισθών και συντάξεων ούτε και αυξήσεις φορολογικών συντελεστών.
Δεύτερον, οι εξαγωγές έχουν ανακάμψει θεαματικά τα τελευταία δύο χρόνια. Το έλλειμμα του εξωτερικού ισοζυγίου μειώνεται, ως συνέπεια τόσο της αύξησης των εξαγωγών όσο και της μείωσης των εισαγωγών. Η ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας αναμένεται να υποστηρίξει περαιτέρω τη θετική πορεία των εξαγωγών. Εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του 2012 η χώρα θα έχει περιορίσει κατά 3/5 τη μεγάλη απώλεια ανταγωνιστικότητας (σε όρους σχετικού κόστους) που κατέγραψε την περίοδο 2001-2009. Το μέλλον της ελληνικής οικονομίας συνδέεται με την αποφασιστική μετάβαση σε ένα νέο εξωστρεφές υπόδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης, όπου η Ελλάδα θα παράγει ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες για τις διεθνές αγορές.
http://www.bardakis.com/
Τρίτος σημαντικός παράγοντας που θα διευκολύνει την επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης κατά το 2013, είναι η επανεκκίνηση των μεγάλων έργων και η επιτάχυνση της απορρόφησης των διαθέσιμων κονδυλίων του ΕΣΠΑ, ύψους 14 δις ευρώ. Η κυβέρνηση αποδίδει υψηλή προτεραιότητα στους τομείς αυτούς, που θα ενισχύσουν την απασχόληση και θα βελτιώσουν το επενδυτικό κλίμα. Στην προσπάθεια αυτή συμβάλλουν υποστηρικτικά τόσο η χρηματοδότηση των μεγάλων έργων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων όσο και η τεχνική βοήθεια που προσφέρουν οι εταίροι μας για την αναδιοργάνωση του δημόσιου τομέα με τη συνδρομή της Ομάδας Δράσης (Task Force).
Διαχρονική και καθοριστική προϋπόθεση για την προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων αποτελεί το λειτουργικό και θεσμικό πλαίσιο που διέπει την επιχειρηματικότητα και τις αγορές προϊόντος και εργασίας. Η δημιουργία ενός σταθερού, απλουστευμένου, εύρυθμου και αποτελεσματικού επενδυτικού πλαισίου είναι προτεραιότητα της ελληνικής κυβέρνησης και στόχος ευρείας πολιτικής αποδοχής.
Η κυβέρνηση καταβάλλει προσπάθειες ώστε να αντιμετωπιστούν οι στρεβλώσεις στις αγορές προϊόντος και εργασίας. Η διεθνής ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας έχει βελτιωθεί αισθητά, όπως προκύπτει όχι μόνο από την εξέλιξη του κόστους παραγωγής, αλλά και από την αξιολόγηση άλλων δεικτών που καταγράφουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ανταγωνιστικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, προτεραιότητα θα δοθεί, μεταξύ άλλων, στην ολοκλήρωση του ανοίγματος των κλειστών επαγγελματικών υπηρεσιών.
Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει προσπάθεια να αντιμετωπισθούν οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις όσον αφορά τις διαδικασίες ίδρυσης και αδειοδότησης εταιρειών, καθώς και συμμετοχής σε διαγωνισμούς του Δημοσίου. Η προώθηση της λογικής του fast-track , του one-stop shop, της αυτοματοποίησης και της διαφάνειας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας έθεσαν τις βάσεις για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Επιθυμία όλων, είναι η δημόσια διοίκηση να παρέχει περισσότερες και πιο ολοκληρωμένες ψηφιακές υπηρεσίες στον πολίτη, τον καταναλωτή, τον επενδυτή και τον εξαγωγέα.
Κορυφαία προτεραιότητα των διαρθρωτικών αλλαγών αποτελεί η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, η ενίσχυση των θεσμών και η δικαιότερη λειτουργία του Κράτους. Αυτές οι διαρθρωτικές αλλαγές δεν σημαίνουν μόνο ενδυνάμωση του κράτους δικαίου και της κοινωνικής δικαιοσύνης, είναι επίσης απαραίτητες για την τόνωση της επενδυτικής δραστηριότητας και καίριας σημασίας για την αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας.
Τέλος, μεγάλο μέρος της προσπάθειάς μας για την προσέλκυση επενδύσεων εστιάζεται στη μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος. Οι κύριοι άξονες είναι η απλούστευση και ο εξορθολογισμός της φορολογικής νομοθεσίας, η ριζική αναδιάρθρωση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού και η πάταξη της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής. Μέτρα όπως η μείωση του φορολογικού συντελεστή από 24% σε 20%, στη φορολογία νομικών προσώπων και η αναγνώριση επιπλέον 50% στην έκπτωση δαπανών για έρευνα και τεχνολογία αναμένεται να ενισχύσουν τις επενδύσεις.
Βασική μας επιδίωξη, τέλος, είναι οι ιδιωτικοποιήσεις να προχωρήσουν με ταχύτερο ρυθμό και γνώμονα όχι μόνο τη μείωση του χρέους αλλά και τη βέλτιστη αποτελεσματικότητα των οργανισμών που ιδιωτικοποιούνται. Το 2012 τα ιδιωτικά κεφάλαια που αναμένεται να επενδυθούν είναι τουλάχιστον 9 δις ευρώ.
Καθοριστική για την ανάπτυξη θα είναι η παρουσία ενός ισχυρού και υγιούς χρηματοπιστωτικού συστήματος. Η υλοποίηση των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής της 26ης Οκτωβρίου 2011, αλλά και η πλήρης διαφάνεια που θα προσδώσει η ολοκλήρωση της διαγνωστικής μελέτης στο χαρτοφυλάκιο δανείων των τραπεζών, θα δημιουργήσουν νέες προοπτικές στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Είναι απαραίτητη η σημαντικού μεγέθους κεφαλαιακή θωράκιση του τραπεζικού συστήματος καθώς η ενίσχυση της ρευστότητας. Με αυτό τον τρόπο θα διασφαλιστεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, και θα βελτιωθεί η χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας από το τραπεζικό σύστημα.
Τα οφέλη από την προώθηση των αναγκαίων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων θα είναι μόνιμου χαρακτήρα. Εφόσον ολοκληρωθούν οι αναγκαίες δομικές αλλαγές, η Ελλάδα θα είναι έτοιμη να επωφεληθεί πλήρως από την αντιστροφή του οικονομικού κύκλου και του επενδυτικού κλίματος.
Οι προσπάθειες θα συνεχιστούν και θα διευρυνθούν, προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδος σε υλικούς και ανθρώπινους πόρους. Η Ελλάδα βρίσκεται σε κομβική γεωγραφική θέση, μεταξύ Ανατολής και Δύσης και έχει ήδη αναπτύξει στενές εμπορικές και επιχειρηματικές σχέσεις με μεγάλο αριθμό χωρών της Νοτιανατολικής Ευρώπης και Μεσογείου, αξιοποιώντας θαλάσσια και επίγεια δίκτυα μεταφορών. Μπορεί να λειτουργήσει ως ενεργειακός κόμβος με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και ως ενδιάμεσος σταθμός αποθήκευσης και αναδιανομής εμπορικών αγαθών. Παράλληλα, η Ελλάδα, χώρα με μακρά πολιτιστική παράδοση, δυνατότητες ποιοτικής γεωργικής παραγωγής και ελκυστικό φυσικό περιβάλλον, διαθέτει σημαντικές προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη της συμβολής αυτών των τομέων για την οικονομία.
Κυρίες και Κύριοι,
Δεν βρίσκομαι εδώ για να σας υποδείξω την τέχνη του επενδύειν και του επιχειρείν. Δεν υπήρξα ποτέ επιχειρηματίας, παρά μόνο πανεπιστημιακός οικονομολόγος και λειτουργός του δημοσίου συμφέροντος στην Ελληνική και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Εσείς που εκπροσωπείτε το υγιές παραγωγικό και επιχειρηματικό δυναμικό αυτής της χώρας ξέρετε τις δυσκολίες. Εσείς που λαμβάνετε αποφάσεις σε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα, γνωρίζετε τις αντιξοότητες που συνεπάγεται ένα οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον κινδύνων και αβεβαιότητας. Όμως σας καλώ, εκτός από τις δεδομένες δυσκολίες, να διακρίνετε και τις σημαντικές ευκαιρίες. Στα μέσα της κρίσης, υπάρχουν πάντα αξιόλογες ευκαιρίες για επενδυτικές αποφάσεις, που εφόσον αναληφθούν, μπορούν να καρποφορήσουν κατά τα επόμενα χρόνια. Σας καλώ να διακρίνετε το μέλλον της Ελλάδας και να επενδύσετε σ’ αυτό.
Η κυβέρνηση συνεργασίας σηματοδοτεί ένα νέο πλαίσιο εθνικής συνεννόησης και συνέχειας. Αποτυπώνει την ισχυρή και αποφασιστική βούληση του ελληνικού λαού να υπερασπιστεί τη θέση της Ελλάδας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Με τη στήριξη των εταίρων μας, η χώρα ακολουθεί ένα φιλόδοξο και επώδυνο πρόγραμμα οικονομικής προσαρμογής που θα ανορθώσει την ελληνική οικονομία και θα διασφαλίσει τη θέση μας στη ζώνη του ευρώ. Με τις πρόσφατες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, επιβεβαιώνεται η δέσμευση της Ευρώπης στη στήριξη και ακεραιότητα του συνόλου της ευρωζώνης, ενώ οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας διασφαλίζουν την αναγκαία ρευστότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Όλα αυτά συνιστούν εγγυήσεις σταθερότητας. Η κυβέρνηση αυτή στηρίζεται από μια ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία, και εκφράζει τη ρητή δέσμευση των κομμάτων που την στηρίζουν στους βασικούς στόχους του ακολουθούμενου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής, παρά τις διαφοροποιήσεις σε επιμέρους εργαλεία πολιτικής.
Με άλλα λόγια, η Ελλάδα βρίσκεται σε πορεία οικονομικής σταθεροποίησης, δεσμευμένη στο ευρώ, σε περιβάλλον ευρείας πολιτικής συναίνεσης και ευρωπαϊκής στήριξης. Θέλω λοιπόν να απευθυνθώ σε σας, τονίζοντας ότι οι προϋποθέσεις επαναπατρισμού των κεφαλαίων σας στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα αποκαθίστανται. Η Ελλάδα χρειάζεται τη δημιουργική σας συμβολή, η οικονομία το επιχειρηματικό σας ταλέντο, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, τα κεφάλαιά σας.
Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω, λέγοντας ότι με το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για πρώτη φορά η Ελλάδα προγραμματίζει τα δημόσια οικονομικά της σε βάθος χρόνου. Συνεχίζουμε τη διαμόρφωση της οικονομικής πολιτικής για την δεκαετία που διανύουμε και εντείνουμε τις προσπάθειες για την υλοποίησή της.
Αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο διότι συνεπάγεται ουσιαστική στρατηγική κατεύθυνση στην οικονομία, αλλά γιατί έτσι μόνο μπορεί να επανέλθει και να ισχυροποιηθεί η εμπιστοσύνη όλων, και δη των εταίρων μας σε Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, των αγορών, των επενδυτών, των νοικοκυριών, των καταναλωτών.
Κυρίες και Κύριοι,
Οι προκλήσεις για την ελληνική οικονομία είναι τεράστιες. Η χώρα έχει μεσοπρόθεσμο αλλά και άμεσο πρόγραμμα δράσης, που έχει διαμορφωθεί σε συνεργασία με τους εταίρους μας και περιβάλλεται από ευρύτερη κοινοβουλευτική στήριξη. Ο χρόνος πιέζει. Από τη δράση μας και τα αποτελέσματά της μέσα στους αμέσως επόμενους μήνες θα κριθεί η οικονομική και Ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Σε αυτή την εθνική υπερπροσπάθεια δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο και κανείς δεν περισσεύει.
Προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης είναι η πλήρης εφαρμογή όσων μέτρων έχουν ήδη συμπεριληφθεί στις προγραμματικές δεσμεύσεις και συμφωνηθεί με τους εταίρους. Εάν αποδειχθεί στην πράξη ότι η ως τώρα υλοποίηση της πολιτικής δεν κατόρθωσε να επιτύχει τους δημοσιονομικούς στόχους και να προωθήσει έγκαιρα τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, τότε είναι αυτονόητο ότι η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι απαιτείται για να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις της χώρας.
Στην αμέσως επόμενη φάση σταθεροποίησης και ανάπτυξης, το ακολουθούμενο μείγμα πολιτικής πρέπει να επιδιώξει τη δημοσιονομική εξυγίανση και βελτίωση της παραγωγικότητας, δίδοντας μεγαλύτερη έμφαση στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, τον έλεγχο των δαπανών του κράτους και την άμεση είσπραξη των ήδη οφειλόμενων φόρων, και όχι στην περαιτέρω αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης των Ελλήνων. Μια τέτοια πολιτική, επικεντρωμένη στην εξυγίανση του κράτους και την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων, θα συμβάλει στην απελευθέρωση των παραγωγικών δυνατοτήτων και συνεπώς την αύξηση του παραγωγικού δυναμικού της χώρας προς την κατεύθυνση της αναπτυξιακής εξωστρέφειας.
Με συναίνεση, αποφασιστικότητα και συστηματική εργασία στο εσωτερικό, με επιστράτευση των Ελλήνων και των φίλων της Ελλάδας, μέσα και έξω από τα εθνικά σύνορα, με στενή, έντιμη και μεθοδική συνεργασία με τους εταίρους μας στην Ευρώπη και στον κόσμο, μπορούμε και θα πετύχουμε. Τελικά, από μας εξαρτάται.
Η κυβέρνηση συνεργασίας θα κάνει το καθήκον της. Πιστεύω ότι οι πολιτικές δυνάμεις που την στηρίζουν θα συνεχίσουν να κάνουν το καθήκον τους. Ο επιχειρηματικός κόσμος πρέπει και αυτός να συμβάλει στην εθνική προσπάθεια με τα κεφάλαια που διαθέτει, τις επενδυτικές του δράσεις, καθώς και με την στήριξη των κοινωνικών ομάδων που έχουν πληγεί περισσότερο από την οικονομική κρίση.
Αύριο το πρωί αφιερώστε χρόνο και σκεφτείτε πως θα απαντήσετε στο ερώτημα που έθεσε ο John F. Kennedy πριν από μισό αιώνα: «Ρωτήστε τι μπορείτε να κάνετε εσείς για την πατρίδα». (“Ask what you can do for your country?”) Εάν ο καθένας σας κάνει κάτι θετικό για να βοηθήσει αυτή τη χώρα να ξεπεράσει τις παρούσες δυσκολίες, αυτή η χώρα θα κάνει πολλά για εσάς. Το λιγότερο, θα σας κάνει ξανά υπερήφανους και θα σας δώσει τη δυνατότητα να ατενίζετε το μέλλον με εμπιστοσύνη. Αυτό αξίζει πολλά.
Κυρίες και κύριοι,
Είναι ώρα ευθύνης, αποφάσεων και δράσης.
Ευχαριστώ.

http://pliroforiesota.gr