Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2011

Αντικειμενικότητα αξιολόγησης και διαφάνεια του ερευνητικού προγράμματος «Θαλής»


Ερώτηση Προς την κα Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Δια βίου μάθησης - Θέμα: Αντικειμενικότητα αξιολόγησης και διαφάνεια του ερευνητικού προγράμματος «Θαλής»

 Οι ερευνητικές προτάσεις απαιτείται να αξιολογούνται με αξιόπιστα και δοκιμασμένα από τη διεθνή εμπειρία πρότυπα (πχ. ERC), ενώ οι θεσμοί της έρευνας οφείλουν να εγγυώνται με αντικειμενικό τρόπο, τη διαδικασία και τη μεθοδολογία της αξιολόγησής τους, για τις οποίες ισχύει η δέσμευση της διαφάνειας και δημόσιας λογοδοσίας.
Στην αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος ΘΑΛΗΣ, δεν είναι σαφές ποια διαδικασία αξιολόγησης ακολουθήθηκε και με ποια κριτήρια έγινε η τελική κατάταξη των προτάσεων. Ασαφές είναι επίσης αν η βαθμολόγηση των προτάσεων εν όψει της τελικής τους κατάταξης έγινε από τους αξιολογητές. Γενικότερα οφείλουμε να επισημάνουμε ότι πολλά ερωτηματικά υπάρχουν και για την πρώτη φάση αξιολόγησης και για την τελική κατάταξη. Στην πρώτη φάση αξιολόγησης είναι χαρακτηριστικό ότι τα σχόλια των αξιολογητών δόθηκαν στους ερευνητές μετά την τελική υποβολή της πρότασής τους ενώ έπρεπε να δοθούν πριν ώστε να ληφθούν υπόψη
Με βάση τα προαναφερόμενα και μετά και την οριστικοποίηση εκ μέρους του Υπουργείου της αξιολόγησης του ερευνητικού προγράμματος «Θαλής» και επειδή είναι προφανές ότι υπήρξαν αδιαφανή κριτήρια ή και αλλαγές στον τρόπο αξιολόγησης σε σχέση με αυτόν που είχε ανακοινωθεί και προβλεπόταν, τα αποτελέσματα μπορούν να θεωρηθούν διαβλητά,
  
ερωτάται η κ. Υπουργός:
Γιατί δεν δόθηκαν στους ερευνητές τα σχόλια των αξιολογητών κατά την πρώτη φάση της αξιολόγησης πριν αυτοί υποβάλλουν την τελική τους πρόταση;
 Από ποιους επιλέχθηκαν οι εξωτερικοί αξιολογητές;
Αν η βαθμολόγηση έγινε από τους αξιολογητές πως δικαιολογείται το γεγονός ο κριτής να αξιολογεί την ομάδα ως άριστη και να ακολουθεί βαθμός 2,5 με άριστα το 4;
Ποιός ή ποιοί, και με ποιά μεθοδολογία κατάρτισαν τις τελικές λίστες κατάταξης των προτάσεων;
Γιατί δεν ανακοινώνεται η τελική βαθμολογία όλων των προτάσεων;

Την ερώτηση υπογράφουν  Θ Λεβέντης, Ν. Τσούκαλης, Γρ. ψαριανός . http://pliroforiesota.gr/