Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2011

Προς την Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κα. Άννα Διαμαντοπούλου


Κυρία υπουργέ,
Η ψήφιση του ν. 4024/2011 που προβλέπει την εφαρμογή του Ενιαίου Μισθολογίου στους δημόσιους υπαλλήλους αποτέλεσε πρώτης τάξεως πρόσχημα για το Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Σχολείων (ΣΙΕΙΕ) να επιχειρήσει μια βάρβαρη αναδιανομή εισοδήματος υπέρ των ολίγων και εις βάρος των εργαζόμενων, καθώς, εφαρμόζοντας ένα νόμο, που προορίζεται αποκλειστικά για κρατικούς υπαλλήλους κι έχει ως στόχο τη δημοσιονομική εξυγίανση, αφαιρούν από το εισόδημα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών περίπου 27 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, από τα ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ και ΤΕΑΙΤ) 19 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και προσθέτουν στα δικά τους ταμεία το ποσό των 32 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που πραγματοποίησε το ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ. Ο ν. 682/77 που προβλέπει πως οι αποδοχές των ιδιωτικών εκπαιδευτικών είναι τουλάχιστον ίσες με αυτές των δημοσίων εκπαιδευτικών, αποτελώντας στην ουσία Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Στη σύμβαση αυτή προστίθενται τα πάσης φύσεως επιδόματα συγκροτώντας την πάγια ατομική σύμβαση του εργαζόμενου, η οποία δεν μπορεί να ανατραπεί μονομερώς από τον εργοδότη. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων του ΥΠΔΒΜΘ προκειμένου να διευκρινιστούν οι όροι μισθοδοσίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών υπέβαλε σχετικό ερώτημα προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, που απάντησε  με τα υπ. αριθμ. 2/73944/0022/1-12-2011 και 2/82176/0022/1-12-2011 έγγραφά του την Πέμπτη, 1/12/2012. Στα έγγραφα της 22ης Δ/νσης Μισθολογίου του Γ.Λ.Κ. αναφέρεται πως η περικοπή του κινήτρου απόδοσης (που παρανόμως είχαν επιχειρήσει τους προηγούμενους μήνες οι σχολάρχες) και η περικοπή των μισθών στα πλαίσια του Ενιαίου Μισθολογίου με βάση τους νόμους 3986/2011, 4002/2011 και 4024/2011 δεν έχουν εφαρμογή στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς. Η νομική ερμηνεία της απόφασης του Γ.Λ.Κ. συμπίπτει απολύτως με την τεκμηρίωση της ΟΙΕΛΕ, όπως αυτή θεμελιώθηκε με βάση γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας της ΓΣΕΕ. Ωστόσο, παρά την έκδοση των απαντήσεων από το Γ.Λ.Κ. η πολιτική ηγεσία του ΥΠΔΒΜΘ (του οποίου η οικονομική υπηρεσία ζήτησε τη γνωμοδότηση του ΓΛΚ), αν και ενημερώθηκε για τις απαντήσεις από έγγραφο της ΟΙΕΛΕ την επόμενη ημέρα, με το οποίο ζητείται η αρμόδια ενημέρωση όλων των Δ/νσεων ΠΕ και ΔΕ Εκπαίδευσης της χώρας για να αντιμετωπιστούν οι παράνομες περικοπές αποδοχών των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, τηρεί ύποπτη στάση αδράνειας. Η στάση αυτή υποχρέωσε την ΟΙΕΛΕ να αποστείλει εξώδικη πρόσκληση - καταγγελία στην πολιτική ηγεσία του


ΥΠΔΒΜΘ.  Οι σχολάρχες ξαναχτύπησαν προ ολίγων μηνών με την περικοπή του κινήτρου απόδοσης των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Η παράνομη αυτή ενέργεια οδήγησε στην έκδοση εγκυκλίου Φ18/115146/Δ6 – 6/10/2011 από το Γ.Γ. του ΥΠΔΒΜΘ που ορίζει ότι οι περικοπές αποδοχών αφορούν αποκλειστικά τους δημόσιους εκπαιδευτικούς.
Αυτή τη φορά όμως οι σχολάρχες, παρά την τελευταία εγκύκλιο του ΓΓ του ΥΠΔΒΜΘ και τις γνωμοδοτήσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους έχουν αποφασίσει να μην πειθαρχήσουν στους νόμους. Θεωρώντας, προφανώς, ότι απολαμβάνουν κάποιας άνωθεν προστασίας, εξέδωσαν ανακοίνωση με την οποία καλούν τα μέλη τους να μην συμμορφωθούν με τις γνωμοδοτήσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, κρίνοντας το αναρμόδιο (ενώ είναι γνωστό πως η 22η Δ/νση Μισθολογίου είναι υπεύθυνη για τη μισθοδοσία όλων των εκπαιδευτικών).

Ερωτάται η κα Υπουργός
Σε τι ενέργειες θα προβείτε ώστε να προστατευθούν τα εργασιακά και μισθολογικά δικαιώματα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών και υπακούσουν τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια στις γνωμοδοτήσεις του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους;