Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2011

Το μέτρο της εργασιακής εφεδρείας είναι κοινωνικά άδικο

Το μέτρο της εργασιακής εφεδρείας είναι κοινωνικά άδικο, αντισυνταγματικό, αναποτελεσματικό και το κυριότερο στέλνει χιλιάδες εργαζομένους στην ανεργία.
Η εφαρμογή του θα οδηγήσει τη δημόσια διοίκηση σε ακόμα μεγαλύτερη αποδιάρθρωση, καθώς έμπειρα και επιτελικά στελέχη θα υπαχθούν σε καθεστώς πρόωρης συνταξιοδότησης.
Η κυβέρνηση οφείλει, όσο υπάρχει χρόνος και πριν κατακλειστούν τα δικαστήρια από προσφυγές, να ακυρώσει το συγκεκριμένο μέτρο και να προωθήσει άλλες επιλογές, όπως αυτή των μετατάξεων.. http://pliroforiesota.gr/