Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011

Οι Οικολόγοι Πράσινοι για τον «Οδικό Χάρτη Ενέργειας 2050» της ΕΕ


Σχολιάζοντας τον «Οδικό Χάρτη Ενέργειας 2050» που δημοσίευσε σήμερα η Κομισιόν, ο συν-εκπρόσωπος Τύπου των Οικολόγων Πράσινων, Τάσος Κρομμύδας, δήλωσε:
«Οι ίδιοι οι υπολογισμοί της Κομισιόν καταλήγουν ότι η εξοικονόμηση ενέργειας θα επιφέρει τις χαμηλότερες τιμές ηλεκτρισμού το 2030. Παράλληλα, οι ΑΠΕ και η εξοικονόμηση αποτελούν σύμφωνα με την Κομισιόν τις μόνες πολιτικές με ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο στην απασχόληση, αναγκαίο στοιχείο πολιτικής στην σημερινή ευρωπαϊκή συγκυρία. Δυστυχώς όμως, η Κομισιόν κάνει υπερβολικά συντηρητικές εκτιμήσεις για τη δυνατότητα συνεισφοράς των ΑΠΕ και της εξοικονόμησης, δεν εξετάζει σενάριο συνδυασμένων φιλόδοξων πολιτικών σε αυτούς τους τομείς, και κάνει την πολιτική επιλογή για σημαντικό ρόλο της πυρηνικής ενέργειας και τις ερχόμενες δεκαετίες.
Οι Οικολόγοι Πράσινοι πιστεύουμε πως είναι αναγκαία, εφικτή και οικονομικά ανταγωνιστική μια οικονομία χωρίς ορυκτά καύσιμα ή πυρηνικά το 2050. Στην κατεύθυνση αυτή, ένας ενδιάμεσος στόχος για μερίδιο ΑΠΕ 45% το 2030 θα ήταν απολύτως εύλογος. Δυστυχώς η Κομισιόν απέφυγε να προτείνει ενδιάμεσους στόχους για το 2030.
Στην Ελλάδα, η κυβέρνηση πρέπει επιτέλους να ανοίξει το δημόσιο διάλογο για έναν στρατηγικό ενεργειακό σχεδιασμό για τη χώρα μας μέχρι το 2050, με ενδιάμεσους στόχους για το 2030 και 2040 και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα απεξάρτησης από το λιγνίτη και το πετρέλαιο».