Δευτέρα 8 Αυγούστου 2011

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.


Ιδιαίτερη σπουδή και εμμονή στην κατασκευή των τεσσάρων μονάδων επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων στην Αττική, προϋπολογισμού 350 εκατομμυρίων ευρώ, επιδεικνύει η κυβέρνηση. Για την επίτευξη του στόχου της εδώ και μήνες καταφεύγει σε μεθοδεύσεις, αθέμιτες ενέργειες και αποφάσεις που ελέγχονται ως προς τη νομιμότητα τους.

Δημιουργεί δε ερωτήματα η τακτική και η συμπεριφορά της κυβέρνησης, καθώς ο στόχος της ταυτίζεται πλήρως με τις επιδιώξεις συγκεκριμένων επιχειρηματικών-εργολαβικών συμφερόντων τα οποία επιθυμούν διακαώς να βάλουν στο… χέρι τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της μεγαλύτερης Περιφέρειας της χώρας. Αργότερα ή και παράλληλα θα βάλουν στο στόχαστρο και άλλες μεγάλες Περιφέρειες.

Και είναι να απορεί κανείς, μεταξύ αυτών και η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. Προέχει για την κυβέρνηση το δημόσιο συμφέρον ή η πολιτική της εδράζεται στην ικανοποίηση και μόνο των ιδιωτικών συμφερόντων;

Δυστυχώς για τους πολίτες της χώρας φαίνεται να ισχύει το δεύτερο. Διαφορετικά, η κυβέρνηση δεν θα επιδίδονταν σε αγώνα δρόμου για να προχωρήσει στην κατασκευή των τεσσάρων μονάδων επεξεργασίας σύμμεικτών απορριμμάτων στην Αττική, χωρίς καμία διαβούλευση, απαξιώνοντας τα εναλλακτικά σενάρια και αδιαφορώντας για την προστασία του περιβάλλοντος και πρώτα και κύρια την αύξηση του κόστους της επιλογή της που θα επιμερισθεί στους Δημότες.

Η πρεμούρα της να λύσει δήθεν το πρόβλημα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στην Αττική εμμένοντας στο σχέδιο της, δεν κάμφθηκε από την πρόσφατη απόφαση (υπ’ αριθμ.: 2095/2011) του VI Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου να απορρίψει λόγω αρκετών πλημμελειών την προγραμματική σύμβαση ανάμεσα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και τον Ενιαίο Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής (Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.) για την κατασκευή των τεσσάρων μονάδων επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων. Απόφαση που προέκυψε μετά από προσφυγή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. κατά της υπ’ αριθμ. 1/2011 πράξης του Ε’ Κλιμακίου βάσει της οποίας δεν υπήρχε κώλυμα στην υπογραφή του υποβληθέντος για έλεγχο σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης.

Εκπροσωπώντας το Ελληνικό Δημόσιο-βλέπε κυβέρνηση-η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής προσηλωμένη στο στόχο της κατέθεσε αίτηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο ζητώντας την αναθεώρηση της υπ’ αριθμ.: 2095/2011 απόφασης του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου. Στα επιχειρήματα δε που χρησιμοποιεί στην αίτηση της και μάλιστα πρώτο κατά σειρά, είναι ότι η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. δεν είχε έννομο συμφέρον να προσβάλει την προγραμματική σύμβαση. Ενόχλησε φαίνεται σφόδρα η παρέμβαση της Ομοσπονδίας και το αποτέλεσμα της ήταν ιδιαίτερα δυσάρεστο.

Είναι προφανές ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ενεργεί με άνωθεν εντολές, ενώ την ίδια στιγμή η κυβέρνηση φέρεται αποφασισμένη να θέσει σε λειτουργία δεύτερο σχέδιο για την υλοποίηση του στόχου της. Προωθεί νομοθετική ρύθμιση, βάσει της οποίας θα εξουσιοδοτείται το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Εσωτερικών, να παράσχει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής το δικαίωμα προκήρυξης Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού για την εφαρμογή του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων, αδιαφορώντας ότι η αρμοδιότητα ανήκει πλέον στην αιρετή Περιφέρεια σύμφωνα με τον «Καλλικράτη» και αντί να προχωρήσει στη συγκρότηση του νέου διαβαθμιδικού Συνδέσμου συνεχίζει να υπηρετεί τα μεγάλα εργολαβικά συμφέροντα.

Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. διαμηνύει πώς δεν πρόκειται να δεχθεί την αφαίρεση της αρμοδιότητας της διαχείρισης των απορριμμάτων από την Αυτοδιοίκηση στη μεγαλύτερη Περιφέρεια της χώρας. Θα σταθεί εμπόδιο στα σχέδια της κυβέρνησης για παραχώρηση των μεγάλων μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων στα επιχειρηματικά-εργολαβικά συμφέροντα, λαμβάνοντας δυναμικές-αγωνιστικές πρωτοβουλίες και προχωρώντας σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σε κάθε δυνατό επίπεδο.


ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.