Παρασκευή 1 Ιουλίου 2011

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ Ο.Γ.Α.


Κύριε Διοικητά,

Με μεγάλη μας έκπληξη διαβάσαμε επιστολές που στείλατε στους Δημάρχους   όλων των Δήμων  της χώρας και απλά κοινοποιήσατε σε εμάς, καλώντας τους να υλοποιήσουν μία ειλημμένη από εσάς απόφαση, την οποία  χαρακτηρίζετε ως «αναμόρφωση του τρόπου λειτουργίας των Ανταποκριτών», χωρίς να λαμβάνεται υπόψη σας:

1.       Τους αιρετούς, αλλά και κατ’ επέκταση την ίδια την Τοπική Αυτοδιοίκηση, σαν να είναι οι Δήμοι υποκαταστήματα του Ο.Γ.Α. και οι αιρετοί Προϊστάμενοι του.

2.       Τους εργαζόμενους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που επιπρόσθετα με τα καθημερινά καθήκοντά τους εξυπηρετούν με μηδαμινή αποζημίωση έναν τόσο μεγάλο ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφάλισης που είναι σήμερα ο Ο.Γ.Α.

Δημιουργήσατε μία τεράστια αναταραχή, τόσο στους Αιρετούς που τους προτρέπετε να αποφασίσουν άμεσα για κατάργηση Ανταποκριτών αλλά και ορισμό νέων, όσο και στους  εργαζόμενους Ανταποκριτές που απαξιώσατε χωρίς να ακούσετε την άποψη ή την πρότασή τους μέσω του συνδικαλιστικού τους οργάνου,  την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Ο Ο.Γ.Α. δημιουργήθηκε με τον Νόμο 4169/1961 με μοναδικό σκοπό την παροχή συντάξεων στους ανασφάλιστους τότε αγρότες και είχε αναθέσει την διεκπεραίωση των διαδικασιών στους Δήμους και τις Κοινότητες, ως υποχρέωση τους, χαρακτηρίζοντας την παροχή αυτή ως κοινωνικό έργο στον αγροτικό πληθυσμό.


Από το 1961 μέχρι σήμερα υπήρξαν τεράστιες αλλαγές στον Ο.Γ.Α. με κορυφαία την μετατροπή του το 1998 σε κλάδο Κύριας Ασφάλισης, το δεύτερο μεγαλύτερο μετά το Ι.Κ.Α. ασφαλιστικό φορέα, στηριζόμενος βέβαια στους εργαζόμενους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είχαν αναλάβει ως Ανταποκριτές, αλλά και την ίδια την Τοπική Αυτοδιοίκηση που του παραχώρησε γραφεία και ανέλαβε ένα αρκετά μεγάλο μέρος του λειτουργικού κόστους.

Είναι πλέον φανερό  σε όλους μας κύριε Διοικητά ότι μετά τις ιστορικές αυτές αλλαγές που προέκυψαν στον Οργανισμό αυτόν που σήμερα προΐστασθε, εκλείπουν πλέον οι λόγοι που η Τοπική Αυτοδιοίκηση ως θεσμός  αλλά και οι υπάλληλοί της όφειλαν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

Οι Ανταποκριτές του Ο.Γ.Α. το γνωρίζουν αυτό αλλά συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και ίσως να συνεχίσουν και στο μέλλον μόνο και μόνο επειδή διαθέτουν ευαισθησία όσον αφορά αυτό το κομμάτι του πληθυσμού της χώρας.

Επειδή όμως δεν δεχόμαστε ούτε εμείς ως εργαζόμενοι, αλλά πιστεύουμε ούτε και οι αιρετοί, την ντε φάκτο αυτή απόφασή σας,  καλούμε άμεσα:

1.       Να στείλετε έγγραφο σε όλους τους Δημάρχους, να μην προχωρήσουν σε καμία είδους ενέργεια σύμφωνα με το έγγραφό σας.

2.       Σε σύντομο χρονικό διάστημα να φροντίσετε να γίνει τριμερή συνάντηση μεταξύ Διοίκησης του Ο.Γ.Α., της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. και της Π.Ο.Ε. -Ο.Τ.Α.


Κύριε Διοικητά,

Πιστεύουμε ότι θα λάβετε υπόψη σας την πρότασή μας αυτή,  η οποία βασίζεται σε χαρακτηριστικά Δημοκρατικών διαδικασιών και δεν θα αναγκαστούμε να  έλθουμε στην δύσκολη θέση να πάρομε την απόφαση που μας προτρέπουν οι συνάδελφοι Ανταποκριτές, για στήριξή τους σε ομαδική παραίτηση.

                                                         
 Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

      Ο Πρόεδρος                                                             Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας


Θέμης Μπαλασόπουλος                                                       Γιάννης Τσούνης