Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2011


Ερώτηση του Ευρωβουλευτή Θ. Σκυλακάκη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά με τις επιπτώσεις που θα έχει το σχέδιο μαζικής εκποίησης ακινήτων στην ελληνική αγορά ακινήτων κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και μέλος της Δημοκρατικής Συμμαχίας κ. Θ. Σκυλακάκης.
Ο Έλληνας ευρωβουλευτής αφού αναφέρεται στις αναγκαίες χρονοβόρες διαδικασίες οι οποίες προηγούνται οιασδήποτε διαδικασίας πώλησης ή αξιοποίησης ακινήτων (δημιουργία μητρώου των διαθέσιμων ακινήτων, εκκαθάριση τίτλων και απαιτήσεων επί των ακινήτων, πολεοδομικός έλεγχος και προσδιορισμός των όρων δόμησης και των χρήσεων γης, διαδικασίες αντικειμενικής αποτίμησης της αξίας τους, δημιουργία αξιόπιστων επιχειρηματικών σχεδίων αξιοποίησής τους που να αποφέρουν ικανές μελλοντικές χρηματικές ροές, διερεύνηση της εγχώριας και διεθνούς αγοράς, διεθνείς διαγωνισμοί πώλησης ή αξιοποίησης, πιθανές δικαστικές προσφυγές σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, κ.λπ.), ρωτά την Επιτροπή πόσο εφικτό χρονικά είναι το σχετικό πρόγραμμα, τι επιπτώσεις θα έχει η μαζική τεχνητή είσοδος στην αγορά δημοσίων ακινήτων, στα τελευταία δύο ή τρία χρόνια του προγράμματος, στις τιμές των πωλουμένων και στην ελληνική αγορά ακινήτων και αν το πρόγραμμα στηρίζεται σε επιχειρησιακά σχέδια και μελέτες, τα οποία και ζητά να δημοσιοποιηθούν.
Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως ακολούθως:
«Στη συνέντευξη που έδωσαν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΔΝΤ στην Ελλάδα στις 11/2/2011, παρουσίασαν ένα πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του ελληνικού δημοσίου, ύψους 50 δις ευρώ την επόμενη πενταετία. Δεδομένου ότι:
Οι στόχοι αυτοί είναι ριζικά διαφορετικοί σε σχέση με εκείνους που είχε μέχρι πρότινος ανακοινώσει η ελληνική κυβέρνηση.
Οι αναγκαίες διαδικασίες (δημιουργία μητρώου των διαθέσιμων ακινήτων, εκκαθάριση τίτλων και απαιτήσεων επί των ακινήτων, πολεοδομικός έλεγχος και προσδιορισμός των όρων δόμησης και των χρήσεων γης, διαδικασίες αντικειμενικής αποτίμησης της αξίας τους, δημιουργία αξιόπιστων επιχειρηματικών σχεδίων αξιοποίησής τους που να αποφέρουν ικανές μελλοντικές χρηματικές ροές, διερεύνηση της εγχώριας και διεθνούς αγοράς, διεθνείς διαγωνισμοί πώλησης ή αξιοποίησης, πιθανές δικαστικές προσφυγές σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, κ.λπ.), απαιτούν σημαντικό χρόνο επώασης.
Ερωτάται η Επιτροπή:
Πόσο εφικτό θεωρεί να έχει ολοκληρωθεί το εν λόγω πρόγραμμα εντός πέντε ετών; Υπάρχει συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο να περιγράφει τα προς πώληση ακίνητα και τα σχετικά χρονοδιαγράμματα;
Έχει μελετήσει η Επιτροπή, το ΔΝΤ ή η ελληνική κυβέρνηση τις επιπτώσεις στις τιμές των προς πώληση ακινήτων που θα είχε η μαζική τεχνητή άνοδος της προσφοράς ελληνικών ακινήτων στα τελευταία δύο με τρία χρόνια του εν λόγω προγράμματος;
Έχει μελετήσει η Επιτροπή, το ΔΝΤ ή η ελληνική κυβέρνηση τις αντίστοιχες επιπτώσεις στην ελληνική αγορά ακινήτων, καθώς και στους ισολογισμούς των ελληνικών τραπεζών, μεγάλο μέρος του ενεργητικού των οποίων στηρίζεται σε εξασφαλίσεις από ακίνητα;
Αν ναι, δεδομένης της σημασίας που έχει το εν λόγω σχέδιο για τη διάσωση της ελληνικής οικονομίας και την σταθερότητα του Ευρώ, μπορεί η Επιτροπή να καταθέσει τα σχετικά επιχειρησιακά σχέδια ή/και μελέτες;»