Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2011

Η απόσυρση δίνει "ανάσες" στην αγορά αυτοκινήτου


"Aνάσα" στην αγορά αυτοκινήτου από το μέτρο της απόσυρσης Ι.Χ αυτοκινήτων που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ την επόμενη εβδομάδα.
Οι εισαγωγείς αυτοκινήτων, σύμφωνα με την εφημερίδα "Τα Νέα", τονίζουν ότι η αγορά πάγωσε µετά την ανακοίνωση του µέτρου στις αρχές ∆εκεµβρίου 2010, οι πωλήσεις γίνονται µε το σταγονόµετρο, καθώς ένας µεγάλος αριθµός πελατών βρίσκεται στον θάλαµο αναµονής και περιµένει να επωφεληθεί από τις µειωµένες τιµές.
Τα αποσυρόµενα οχήµατα πρέπει να είναι ηλικίας 12 ετών και παλαιότερα µε άδεια κυκλοφορίας έως τις 31/12/1998, ενώ θα πρέπει να έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας από τους κατόχους τους.
Σε όποιον αποσύρει ένα τέτοιο µοντέλο δίνεται ως κίνητρο για την αγορά του νέου αυτοκινήτου η απαλλαγή από τα τέλη ταξινόµησης σε ποσοστό από 50%έως 100% ανάλογα µε τον κυβισµό του κινητήρα και µε την προϋπόθεση ότι πληρούνται τουλάχιστον οι προδιαγραφές εκποµπής ρύπων.
Κέρδος για την αγορά νέου Ι.Χ.
- Έως 900 κυβικά μείωση φόρων έως 300 ευρώ
- Από 901 έως 1400 κυβικά μείωση φόρου έως 960 ευρώ
- Από 1401 έως 1600 κυβικά μείωση φόρου έως 1430 ευρώ
- Από 1601 έως 1800 κυβικά μείωση φόρου έως 2100 ευρώ
- Από 1801 έως 2000 κυβικά μείωση φόρου έως 2800 ευρώ
Το μέτρο της απόσυρσης αφορά στα αυτοκίνητα που πρωτοκυκλοφόρησαν πριν από το 1999, έχουν δηλαδή τουλάχιστον 12ετία, ενώ προϋπόθεση είναι η αγορά καινούργιου αυτοκινήτου, έως το 2.000 κυβικά.
Αναλυτικότερα στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών προβλέπεται ότι:
Καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης κυλινδρισμού κινητήρα μέχρι και 1800 κυβικά εκατοστά και τα οποία παραλαμβάνονται σε αντικατάσταση επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, που αποσύρονται από την κυκλοφορία για καταστροφή, απαλλάσσονται από το προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης, ως εξής :
- Αυτοκίνητα κυλινδρισμού κινητήρα μέχρι και 900 κυβικά εκατοστά, απαλλάσσονται από το προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης για φορολογητέα αξία μέχρι και 6.000 ευρώ.
- Αυτοκίνητα κυλινδρισμού από 901 μέχρι και 1400 κυβικά εκατοστά, απαλλάσσονται από το προβλεπόμενο τέλος ταξινόμησης για φορολογητέα αξία μέχρι και 8.000 ευρώ.
- Αυτοκίνητα κυλινδρισμού κινητήρα από 1401 μέχρι και 1600 κυβικά εκατοστά, απαλλάσσονται από το 65% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης και για φορολογητέα αξία μέχρι και 11.000 ευρώ.
- Αυτοκίνητα κυλινδρισμού κινητήρα από 1601 μέχρι και 2000 κυβικά εκατοστά, απαλλάσσονται από 50% του προβλεπόμενου τέλους ταξινόμησης και για φορολογητέα αξία μέχρι και 14.000 ευρώ.
Όπως διαπιστώνεται από το νομοσχέδιο, ακόμη σηµαντικότερα θα είναι τα οφέλη για ορισµένα µοντέλα µε εργοστασιακές τιµές µεταξύ 15.000 και 20.000 ευρώ, καθώς απαλλάσσονται από τον φόρο πολυτελείας 10% επί της φορολογητέας αξίας τους, ο οποίος θα υπολογίζεται πλέον για φορολογητέες αξίες πάνω από 20.000 ευρώ.
newpost.gr