Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2011


Στην αφετηρία για την Εθνική Συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ

Στις 4 Μαρτίου το Εθνικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ θα συγκληθεί με κύριο θέμα την Εθνική Συνδιάσκεψη που αναμένεται να πραγματοποιηθεί την 3η Σεπτέμβρη του 2011. Ο δρόμος προς τη Συνδιάσκεψη θα αποτελέσει μια μεγάλη συζήτηση σε ολόκληρη την Ελλάδα, που θα δώσει τη ευκαιρία να εκφραστούν και να συμβάλλουν με τη γνώμη τους όλα τα μέλη της οργάνωσής μας σε όλα τα επίπεδα και τους χώρους, χωρίς περιορισμό και χωρίς προϋποθέσεις, σε μια ανοιχτή, δημοκρατική πολιτική διαβούλευση υψηλού επιπέδου. Στη συζήτηση αναμένεται να συμπεριληφθεί και οργανωμένη διαβούλευση με τους κοινωνικούς φορείς και προσωπικότητες του ευρύτερου πολιτικού χώρου της δημοκρατικής παράταξης και της κεντροαριστεράς. Η όλη διαδικασία θα είναι ανοικτή και οι απόψεις που θα εκφραστούν ορατές στα μέλη μας και τους πολίτες που ενδιαφέρονται, μέσα από έναν νέο, διαδραστικό δικτυακό τόπο που στοχεύει να αναδείξει τον πλούτο και το περιεχόμενο της συζήτησης (και, γιατί όχι, της αντιπαράθεσης προτάσεων και ιδεών) που αναμένεται να αναπτυχθεί.


Συνέρχεται στις 4 Μαρτίου 2011 το Εθνικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, με κύριο θέμα συζήτησης τη σύγκληση της Εθνικής Συνδιάσκεψης του ΠΑΣΟΚ στις 3 Σεπτεμβρίου 2011.

Η Εθνική Συνδιάσκεψη συγκαλείται σύμφωνα με άρθρο 35 του Καταστατικού του Κινήματος, ως όργανο διαβούλευσης για το Πρόγραμμα Επανεκκίνησης του κόμματος, της Κυβέρνησης και της χώρας.

Η όλη διαδικασία και συζήτηση θα επικεντρωθεί σε θεματικούς κύκλους που αφορούν, ενδεικτικά, την κοινωνία αλληλεγγύης, την ανάπτυξη, το κράτος και τους θεσμούς, το ρόλο του Κινήματος σε σχέση με τη κυβέρνηση κ.ά. Ο θεματικές ενότητες θα οριστικοποιηθούν με την απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου.

Το χρονοδιάγραμμα θα εξελιχθεί από τη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου στις 4 Μαρτίου μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου, οπότε και αναμένεται να πραγματοποιηθεί η Συνδιάσκεψη. Την περίοδο αυτή, αρχικά θα συνταχθούν τα κείμενα βάσης που θα τεθούν προς συζήτηση στην οργάνωση του ΠΑΣΟΚ. Θα ακολουθήσει πλατιά συζήτηση σε ολόκληρη την Ελλάδα, που θα δώσει τη ευκαιρία να εκφραστούν και να συμβάλλουν με τη γνώμη τους όλα τα μέλη της οργάνωσής μας σε όλα τα επίπεδα και τους χώρους, χωρίς περιορισμό και χωρίς προϋποθέσεις, σε μια ανοιχτή, δημοκρατική πολιτική διαβούλευση υψηλού επιπέδου.

Τη διαδικασία διευθύνει ευρεία Οργανωτική Επιτροπή και συντονίζει η Γραμματεία της Οργανωτικής Επιτροπής. Τα κείμενα (Κείμενα Βάσης) συντάσσουν Εισηγητικές Επιτροπές με τη συνδρομή του ΙΣΤΑΜΕ και συζητούνται και εμπλουτίζονται με διαβούλευση σε όλα τα επίπεδα της Οργάνωσης, σε τοπικό, νομαρχιακό και περιφερειακό επίπεδο.

Τις συζητήσεις συντονίζουν στελέχη (μέλη ΕΣ, Τομέων, ΠΕ, ΝΕ, ΤΕ, Νεολαίας κλπ) τα οποία, με ευθύνη του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης,  επιμορφώνονται σχετικά με το περιεχόμενο και τους στόχους της προσυνδιασκεψιακής διαδικασίας και του Προγράμματος Επανεκκίνησης.

Στο σχεδιασμό προβλέπεται και οργανωμένη διαβούλευση με τους κοινωνικούς φορείς και προσωπικότητες του ευρύτερου πολιτικού χώρου της δημοκρατικής παράταξης και της κεντροαριστεράς.

Η όλη διαδικασία θα είναι ανοικτή και οι απόψεις που θα εκφραστούν ορατές στα μέλη μας και τους πολίτες που ενδιαφέρονται, μέσα από έναν νέο, διαδραστικό δικτυακό τόπο που στοχεύει να αναδείξει τον πλούτο και το περιεχόμενο της συζήτησης (και, γιατί όχι, της αντιπαράθεσης προτάσεων και ιδεών) που αναμένεται να αναπτυχθεί.

Το Πρόγραμμα Επανεκκίνησης ψηφίζεται από τη Συνδιάσκεψη και δημοσιοποιείται ευρύτατα, ενώ η εφαρμογή του παρακολουθείται από τα όργανα του Κινήματος ή και ειδικές επιτροπές που συγκροτούνται ανά Τομέα.