Κυριακή, 4 Σεπτεμβρίου 2016

780 προσλήψεις σε δομές υγείας με διενέργεια νέου διαγωνισμού

Οι υπόλοιπες από τις 1.538 θέσεις θα καλυφθούν με τη διαδικασία της αναπλήρωσης από περσινές προκηρύξεις

Η διαδικασία της αναπλήρωσης για την κάλυψη θέσεων σε δομές υγείας επιλέχθηκε για εξοικονόμηση χρόνου
Από τους πίνακες κατάταξης των επιλαχόντων των προκηρύξεων 4Κ και 5Κ του 2015 θα καλύψει το ΑΣΕΠ τις μισές περίπου από τις 1.538 θέσεις που περιλαμβάνει το νέο αίτημα του υπουργείου Υγείας.
Ηδη το υπουργείο απέστειλε την Παρασκευή στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού τους πίνακες με την κατανομή των θέσεων, κυρίως νοσηλευτικού, παραϊατρικού και βοηθητικού προσωπικού και πλέον αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία της αναπλήρωσης για όσες ειδικότητες περιλαμβάνονται στους πίνακες κατάταξης των περσινών προκηρύξεων.
Ο λόγος για τον οποίο προτιμήθηκε η διαδικασία της αναπλήρωσης (συνέβη ξανά το 2012, βάσει του Ν.4210/2013) ήταν καθαρά για εξοικονόμηση χρόνου, καθώς οι ανάγκες των δομών υγείας είναι επιτακτικές και η άμεση κάλυψή τους θεωρείται προτεραιότητα. Αλλωστε για τον λόγο αυτό το αίτημα του υπουργείου Υγείας εγκρίθηκε με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και προωθήθηκε στο ΑΣΕΠ για έκδοση εντός του Σεπτεμβρίου, «προσπερνώντας» άλλους διαγωνισμούς που βρίσκονταν σε πολύ πιο ώριμο στάδιο έκδοσης.
Με ηλεκτρονικές αιτήσεις
Για τις υπόλοιπες περίπου 780 θέσεις που δεν θα καλυφθούν βάσει του Ν.4210/2013, θα προκηρυχθεί νέος διαγωνισμός από το ΑΣΕΠ (με ηλεκτρονικές αιτήσεις) μέσα στις επόμενες εβδομάδες.
Οι προκηρυσσόμενες θέσεις ανά κατηγορία εκπαίδευσης, κλάδο και ειδικότητα, οι οποίες ζητείται να καλυφθούν με τη διαδικασία της προκήρυξης αναγράφονται στον διπλανό πίνακα.
Οι θέσεις αυτές αφορούν νοσηλευτικά ιδρύματα της Αττικής και της περιφέρειας καθώς και κέντρα υγείας όλων των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με έγγραφό του ο υπουργός Υγείας καλεί τα νοσοκομεία που περιλαμβάνονται στους πίνακες, το ΕΚΑΒ και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) να φροντίσουν για τη δέσμευση 6 θέσεων ΔΕ τυφλών τηλεφωνητών και 116 θέσεων διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, ώστε να παραμείνουν κενές μέχρι την κάλυψή τους από το προσωπικό που θα διορισθεί με τις διατάξεις του νόμου 2643/1998 για προστατευόμενα άτομα.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΙΝΟΥ

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΕ Νοσηλευτικής
22
ΠΕ Φαρμακοποιών
8
ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
6
ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
5
ΠΕ Κοστολόγων
2
ΠΕ Στατιστικής
2
ΠΕ Φυσικών - Ακτινοφυσικών
16
ΠΕ Χημικών - Βιοχημικών - Βιολόγων
14
ΠΕ Πληροφορικής
10
ΠΕ/ΤΕ Λογοθεραπείας
2
ΠΕ Ψυχολόγων
13
ΠΕ Διαιτολόγων
2
ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
14
ΠΕ Ιατρών Φυσικής Αποκατάστασης
1
ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών
2
ΠΕ Κτηνιάτρων
2
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΕ Νοσηλευτικής
98
ΤΕ Επισκεπτών Υγείας
8
ΤΕ Μαιευτικής
15
ΤΕ Λογιστικής
10
ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων
47
ΤΕ Τεχνολογικών Εφαρμογών
1
ΤΕ Πληροφορικής
11
ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
1
ΤΕ Λογοθεραπευτών
4
ΤΕ Φυσικοθεραπείας
22
ΤΕ Ραδιολογίας - Ακτινολογίας
47
ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας
13
ΤΕ Εργοθεραπευτών
8
ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
7
ΤΕ Ηλεκτρολόγων
1
ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
3
ΤΕ Διατροφής
1
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής
59
ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών
29
ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
31
ΔΕ Τεχνικών
23
ΔΕ Βοηθών Ιατρικών Εργαστηρίων
38
ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου
14
ΔΕ Τηλεφωνητών
2
ΔΕ Επιμελητών Ασθενών
3
ΔΕ Μαγείρων
4
ΔΕ Πληροφορικής
1
ΔΕ Προσωπικό Η/Υ
2
ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων
7
ΔΕ Τεχνικών Αυτοκινήτων
6
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΥΕ Βοηθών Θαλάμου
44
ΥΕ Μεταφοράς Ασθενών
83
ΥΕ Βοηθητικό Υγειονομικό Προσωπικό
9
ethnos.gr